Göm menyn

Information till studenter

Information om förändringar gällande examinationer i termin 1

Information om förändringar gällande examinationer i termin 2

Information om förändringar gällande examinationer i termin 3
 

Informationsmöte om hemexamination i omvårdnad termin 1

Fr o m ht 2016 har sjuksköterskeprogrammet ny kurs- och utbildningsplan och därmed förändrades också examinationsformen för Omvårdnad.

Informationsträff ang. detta kommer hållas:

- 15 juni kl 13.00 -14.00 i Norrköping  

- 20 juni kl 15.00- 16.00 i Linköping

*Anmälan till Eva Uebel eva.uebel@liu.se  senast dagen före mötet

Medverkande kursansvarig Eva Uebel samt studievägledare för respektive ort.
 

Ansökan om studieuppehåll eller utbildningsprogram

Senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen ska ansökan om ovanstående lämnas in till Studentenheten.


 

Användbara länkar för dig på Sjuksköterskeprogrammet


Sidansvarig: marie.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 08 13:31:31 CEST 2017