Göm menyn

Regler och blanketter


Viktig information inför hösten 2018

Under höstterminen 2018 kommer LiU byta system för hantering av studiedokumentation. 

Detta gör att man måste anmäla sig tidigare än planerat till tentor som går under perioden 3/12–31/12 2018. Sista anmälningsdag till de tentorna är fredagen den 23/11.

Tentor som går från och med 1/1 2019 har första anmälningsdag måndag den 10/12 2018.

Detta innebär att tentor som går i början av januari får mindre än 20 dagars anmälningstid.

Källa: http://www.student.liu.se/studenttjanster/regler
 

Studieadministrativa regler

Här nedan hittar du regler som styr utbildning inom högskolan.

Lagar och regler som styr högskolan (Universitetskanslersämbetet)

LiU:s regelsamling Se Innehållsförteckning, Utbildning på grund- och avancerad nivå

LiU:s regelsamling, Innehållsföretckning, Utbildning på grund- och avancerad nivå, Medicinska fakulteten

Hanteringsordning vid ansökan om dispens från tröskelregler

Överklagandenämnden för Högskolan

 

Studieadministrativa blanketter

Följande blanketter gäller för studenter vid Medicinska fakulteten på grund- och avancerad nivå.

Vid frågor, kontakta din studievägledare.

Blanketterna är ifyllbara pdf-er, och vi är tacksamma om du fyller i dem på din dator, skriver ut och skriver under innan du skickar/lämnar in dem.

Anstånd med studiernas påbörjande

Avbrott i studier

Dispens från behörighetskrav (s.k. tröskelregler)

Registrering

Registration request

Studieuppehåll/Förlängt studieuppehåll

Tillgodoräknande av studier

Tillgodoräknande av utbytesstudier

Återkomst efter studieuppehåll

 

Examens- och kursbevis

Ansökan om examensbevis kan ske via Studentportalen under rubriken "Studerandeservice", eller via blanketten nedan.

Mer information om examensbevis

Ansökan om examensbevis via Studentportalen

Ansökan om examensbevis via blankett

Ansökan om kursbevis

Application form

 

Terminsstart

 

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 09 13:02:40 CEST 2018