Göm menyn

Clinicum

simulerar
blodtryck
labbar

Clinicums uppdrag är att skapa möjligheter för Medicinska fakultetens alla utbildningar att träna praktiska färdigheter i en säker och trygg miljö. Clinicum har som ett särskilt uppdrag att gynna interprofessionellt lärande och teamarbete i praktiska situationer. All träning och simulering på Clinicum bygger på evidensbaserad kunskap och följer vårdens fastställda riktlinjer.

I Clinicums laborativa lokaler tränas många olika färdigheter. På plan 9 finns laboratorier, apparatur och material för experimentella studier inom biokemi och molekylärbiologi. På plan 11 finns mikroskopisalen för undervisning och självstudier i histologi. I den här delen av Clinicum tränas venprovtagning och kapillärprovtagning och här hålls också de anatomiundervisningsmoment där dissektion av biologiskt material ingår.

lokaler

 

Lokaler
På Clinicum finns lokaler för färdighetsträning och simulering samt för laborativ verksamhet.

 

simulering

 

Simulering
Färdighetsträning och simulering är en naturlig del på alla Medicinska fakultetens utbildningar.

 

clinicum

 

Studentdatorer
Clinicum ansvarar för alla studentdatorer på MedFak och I EDIT-rum.

I datorsalarna på Clinicum finns ett stort antal speciella programvaror bla för logopedstudenter och arbetsterapeutstudenter.

Öppettider:

Clinicum är tillgängligt för alla studenter som tillhör Medicinska fakulteten och har ett LiU-kort.
Linköping
7.00-22.00 alla dagar (ytterdörren låses 20.00)
Norrköping
7.00-21.00 må-fre
8.00-17.00 lör-sön

Personal finns tillgänglig
Linköping: 8.00-17.00 må-fre
Norrköping: 8.00-16.00 må-to

 

Kontakt

Besöksadress Linköping
Campus US plan 12 ingång 53 och 54,
Patologen, plan 9 och 11 ingång 69.

Besöksadress Norrköping
Campus Norrköping Kåkenhus 
Bredgatan 33, plan 4 och 5.

Postadress
Linköpings Universitetet
Medicinska fakulteten
Clinicum
581 83 Linköping

Enhetschef
Anne-Christine Persson
Telefon: 013 28 66 22

Akademisk föreståndare
Samuel Edelbring
Telefon: 013-28 26 14

 

Om något händer

Vid brand eller annan nödsituation kontakta SOS alarm 112
Följ utrymningsplanen som finns uppsatt i de aktuella lokalerna!

Vid inbrott eller misstanke om att obehöriga personer rör sig i lokalerna, ring:
Campusväktare Linköping
013-28 58 88

Campusväktare Norrköping
011-36 3030

 


Sidansvarig: therese.mirholt@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 23 15:43:36 CEST 2016