16,5 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Gaypappors familjeliv, polisarbete i socioekonomiska områden och palliativ vård. Det är några av de forskningsområden som tilldelas pengar i Fortes årliga utlysning. 

De som beviljats medel vid Linköpings universitet är:

Stefan Holgersson, universitetslektor, tilldelas 3,6 miljoner för Polisarbete i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige – utmaningar och möjligheter för polisen och rättsväsendet att lyckas med sitt uppdrag när det existerar parallella maktstrukturer i ett område.

Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor, tilldelas 3,6 miljoner för projektet Hur mångtydig styrning blir till praktik i hälso- och sjukvårdens ”backstage”: professionella resonemang, handling och genomförande i palliativ vård.

Rachel Ellis, universitetslektor, tilldelas 3,3 miljoner för projektet Synlighet av hörapparater och Elderspeak, tur-tagning och reparationer: Kvalitativa och kvantitativa aspekter på interaktion.

Johanna Sköld, professor, tilldelas 3,3 miljoner för projektet Flykt från skammen eller semester från familjen? Marknaden för privata spädbarnshem och barnpensionat 1915-1975.

Anna Malmquist, postdok, tilldelas 1,6 miljoner för projektet Pappa, pappa, barn: Gaypappors familjeliv i dagens Sverige.

Susanne Kelfve, postdok, tilldelas 1,6 miljoner för projektet Glömde vi fråga de sjukaste? Studiedesignens inverkan på rapporterade hälsoskillnader inom och mellan Europeiska länder.


Senaste nytt från LiU