18 september 2018

En bred satsning på artificiell intelligens krävs i Europa, en satsning som sätter människan i centrum för utvecklingen. Det skriver fler än 2000 forskare i ett upprop. "Särskilt viktigt är AI inom offentlig sektor", säger Fredrik Heintz, undertecknare av uppropet.

Lampor i operationssal. Lampor i operationssal. Thor Balkhed

Runtom i världen satsas miljarder på forskning och utveckling inom artificiell intelligens, AI, inte minst i Kina och USA. Nu vill det europeiska forskarkollektivet samla styrkorna i ett nätverk eller en hub, CLAIRE - Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe.

– Det vi vill är att få till en bred satsning på AI för alla i Europa, inte en avgränsad satsning som gynnar några få stora företag. Europa har kapacitet att täcka hela AI-området och en möjlighet att verkligen sätta människan i centrum för utvecklingen, säger Fredrik Heintz, som förutom att vara forskare i AI vid LiU även är föreståndare för Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP:s forskarskola och medlem i EU-kommissionens expertgrupp inom AI, för att bara nämna några av hans olika roller.

Bra metoder för offentlig sektor

Forskarna som undertecknat uppropet ser hur klyftorna i Europa ökar och ur välfärdsländer inte längre förmår att leverera den service som medborgarna förväntar sig. Här är den artificiella intelligensen ett viktigt hjälpmedel.

– Ett särskilt viktigt område är offentlig sektor. En storskalig koordinering av hälso- och sjukvården är till exempel för svårt för oss, vi klarar inte av att hålla reda på och hitta mönster i enorma mängder information. Samtidigt finns det bra metoder inom AI för det, som också kan förutsäga vad som troligen kommer att hända, säger Fredrik Heintz.

Det är hjälpmedel som underlättar både planering och samarbete mellan de olika delar i vårdprocessen som i dag verkar i separata silos.

– Vi måste också bli tydligare för att enskilda människor ska förstå fördelarna, så att AI uppfattas som något positivt, säger han.

Större bredd behövs

Idag går en stor del av finansieringen inom AI till maskininlärning, men det är bara en liten del av AI-forskningen, menar undertecknarna av uppropet.

– AI kommer att påverka alla området och det behövs forskning för att göra rätt, men det behövs också utbildning och stöd till genomförande, säger han.

Regeringen har nyligen presenterat en stor satsning på fort- och vidareutbildning inom AI där en kunskapsplattform nu byggs upp mellan sju olika lärosäten i Sverige.

– Men vi behöver även en plattform här på LiU där industrin och kommunerna i regionen kan delta, säger Fredrik Heintz.

Vilka är LiU:s styrkeområden som du ser det?
Bildbehandling, naturligt språk, planering, visualisering, prediktion - beslutsstöd och delegationsprocesser, svarar han snabbt.

– Men de finns fler, konstaterar han. AI och tjänster är ett, hur man designar tjänster när AI är med. Inom hälso- och sjukvården finns Analytic Imaging Diagnostic Arena, AIDA, som är en nationell arena för forskning och innovation för AI inom bildanalys, där forskare, industri och sjukvård samverkar. AI i offentlig sektor är ett annat specialområde där LiU-forskare har workshops tillsammans med företag för att hitta utbildningsbehov och göra insatser.

Inom det stora forskningsprogrammet WASP, koordinerat av LiU, finns en stor, med svenska mått mätt, satsning på AI. Här ingår även en satsning på beräkningsinfrastruktur.

Koppla till samhällsvetenskap och humaniora

– Men WASP har huvudsakligen ett teknikfokus, det behövs även satsningar kopplat till samhällsvetenskap och humaniora då AI kommer att påverka alla delar av samhället. Därför krävs ytterligare satsningar som är betydligt bredare, säger Fredrik Heintz.

Claire-uppropet har nu skickats ut till universitet, organisationer och enskilda forskare i Europa med målet att förmå europeiska och nationella ledare att drastiskt öka de finansiella ramarna för forskning och innovation inom artificiell intelligens. Uppropet har när detta skrivs 2119 undertecknare.

– Vi vill se att politiker och ledare runt om i Europa avsätter medel i budget och har med AI i de strategiska planerna inför framtiden, men uppropet handlar också om att knyta samman de forskare och nätverk som är verksamma inom AI i Europa idag, säger Fredrik Heintz.

Uppropet i sin helhet

Kontakt

Forskningsnyheter AI

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Bild på Studenthuset med texten Research just around the corner. AI och språkmodeller, framtiden är här.

Välkommen på föreläsningar om AI

Alla intresserade är välkomna tisdagsluncher på föreläsningsserien "Research just around the corner" med temat "AI & språkmodeller – framtiden är här".

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

WASP vid LiU

WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.