27 augusti 2020

Två forskare vid LiU tilldelas sammanlagt 6,9 miljoner kronor
för två nya forskningsprojekt om coronapandemins påverkan på arbetslivet.
Pengarna kommer från arbetsmarknadens parter inom AFA Försäkring.

Martina Berglund. Martina Berglund är en av två LiU-forskare som startar nya projekt om coronapandemin och arbetslivet.

Martina Berglund, teknologie doktor vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling, får 4,4 miljoner kronor till forskningsprojektet Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar (SPINN-OFF). Projektet ska undersöka om de snabba svängningarna under coronakrisen leder till spinn off-effekter som kan förbättra arbetsplatsernas arbetsmiljö.

Inom projektet, som ska pågå till 2023, ska Martina Berglund bland annat ta fram en inspirationsguide med goda exempel och råd för arbetsmiljö- och förnyelsearbete.

Per Nilsen

Per Nilsen, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, beviljas 2,5 miljoner kronor för projektet Disruption – hur påverkas primärvårdens arbete och psykosociala arbetsmiljö av coronapandemin. Han ska undersöka hur coronapandemin har påverkat arbetet och den psykosociala arbetsmiljön inom primärvården. Också det projektet beräknas pågå till 2023.

Utöver de två LiU-projekten tilldelas även sju andra forskningsprojekt medel från AFA Försäkring.

- Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen, i ett pressmeddelande.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK och försäkrar anställda i den privata sektorn, kommuner och regioner genom kollektivavtal. AFA försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.