84 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Vetenskapsrådet har beviljat forskningsfinansiering till 25 forskare vid LiU i årets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt rör det sig om drygt 84 miljoner kronor till LiU-forskare.


Fem juniora forskare får etableringsbidrag för fyra år, under 2019 till 2022. Det är Jonas Björk som forskar om multinivåmodellering för ytsyntes av atomärt precisa grafen-nanoband, samt Feng Wang för forskning om att förbättra stabiliteten hos högpresterande tennbaserade perovskiter i solceller. Båda ovanstående forskare är verksamma vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM. Eric Glowacki vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, forskar om organiska fotokondensatorer för optisk cellstimulering, Neda Haj Hosseini vid Institutionen för medicinsk teknik, IMT, forskar om nya tekniker för intraoperativ hjärntumördiagnostik och Markus Henningsson vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, forskar om nya metoder för kvantitativ mätning av hjärtmuskel-perfusion med magnetkamera.

Totalt kom 448 ansökningar in vid utlysningen av etableringsbidrag och av dessa beviljades 74 stycken, vilket motsvarar 17 procent av ansökningarna.

Projektbidrag

20 forskare vid LiU får mellan 2,475 miljoner och 4 miljoner kronor i projektbidrag över fyra år.

Tolv av de forskare som är huvudsökande för projekt som får bidrag är verksamma vid IFM: Jens Birch, Feng Gao, Naureen Ghafoor, Grzegorz Greczynski, Ulf Helmersson, Carl Hemmingsson, Ching-Lien Hsiao, Jianwu Sun, Maria Sunnerhagen, Roger Uhrberg, Dominic Wright och Rositsa Yakimova.

Två forskare vid IMH, får anslag till sin forskning: Tino Ebbers och Maria Engström. Även Jana Björn och Jan Nordström vid Matematiska institutionen, MAI, Gunnar Cedersund vid IMT, Michael Felsberg vid Institutionen för systemteknik, ISY, Patrick Lambrix vid Institutionen för datavetenskap, IDA, samt Valentin Polischuk vid ITN har beviljats pengar till sina forskningsprojekt.

Beviljandegraden för projektbidrag i årets ansökningsomgång var 23 procent. Totalt delar Vetenskapsrådet ut nästan 1,2 miljarder kronor till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för åren 2018 till 2022.

Uppdaterad 2018-11-05 med uppgifter om Jan Nordström.

 

Liknande nyheter

Senaste nytt från LiU