ABB och LiU skrev samverkansavtal

Dubbelt så många exjobb, fler sommarjobb och praktikplatser och forskningssamarbeten inom nya områden. Det och mycket annat blir det när Linköpings universitet och ABB fördjupar sitt samarbete. Den 7 november skrevs avtalet, ackompanjerat av varma applåder och robotdans.

En försmak av samverkansavtalet fick studenterna i en fullsatt sal C4, som kommit för att lyssna till en lunchföreläsning av ABB:s vd Johan Söderström. Föreläsningen arrangerades av sektionen för Industriell ekonomi (I) och Johan Söderström, som själv är I-alumn, hade mycket gott att säga om utbildningen. Samtidigt betonade han att det finns alla sorters jobb på ABB – inte bara för tekniker.

– Ta chansen att komma till oss! I och med avtalet ska vi dubbla antalet examensarbeten av LiU-studenter från tio till tjugo. Det blir också fler praktikplatser och sommarjobb, sade han och fick uppskattande applåder.

– Ni studenter är rock’n’roll! Vi behöver nya sätt att se på saker och ting. Här i Linköping är ni bra på att samarbeta och få ihop gränssnitten – det är viktigt på ABB, där vi jobbar i många lag i över hundra länder. Vi är extremt stolta över att få vara här i dag.

Salen var fullsatt vid lunchföreläsningen.Själva avtalssigneringen ägde rum i laboratoriet Flumes (Fluida och mekatroniska system). Medarbetare från LiU och ABB gick upp i par och berättade om befintliga forskningssamarbeten och framtida möjligheter. Det var allt ifrån ”processindustrins MBA”, en uppdragsutbildning som ger magisterexamen, till diagnosmetoder för att i förväg se om en robot håller på att gå sönder och förbättrade gripverktyg för robotar som kommit till genom ett examensarbete.

– Inom forskning jobbar vi för lite med er i dag, sade Johan Söderström och utlovade fördjupat samarbete inom flera områden.

Björn Sandberg som arbetar med universitetsrelationer på ABB påpekade att på fem års sikt kommer 1200 ABB-medarbetare att gå i pension.

– Dem behöver vi ersätta, gärna med studenter från Linköpings universitet.

LiU:s rektor Helen Dannetun liknade avtalet vid ett äktenskap.

– Det känns bra, vi har en lång relation att bygga på. Vi gör varandra bättre, för att citera Pia Sundhage.

När det strategiska samverkansavtalet skulle signeras var det dags för en liten överraskning – två Nao-robotar (en av de mest välkända humanoida robotarna) representerade parterna och frågade om den andra ville ingå strategiskt partnerskap. När båda robotarna svarat ja började de dansa Gangnam style under publikens jubel och applåder.

För Linköpings universitet var det strategiska samverkansavtalet med ABB det första med en partner utanför regionen. Sedan tidigare finns avtal med Saab, VTI och Tekniska verken.

Avtalens syfte är att ge en långsiktig förstärkning av utbildning, forskning och innovation. Eller som Johan Söderström uttryckte det:

– Det här blir ett bra äktenskap med många barn!

Mer om LiU:s strategiska partnerskap

Senaste nytt från LiU