Agenda 2030 måste genomsyra kommunens verksamheter

För att avsluta fattigdomen, skydda planeten, nå fred – allt för en bättre framtid. Så lyder en tolvårings sammanfattning av varför vi behöver Agenda 2030 och de globala målen.

Porträtt av kvinna framför fönster Sara Gustafsson, biträdande professor, underströk vikten av samarbete kring de globala målen. Ola Hedin

Tolvåringen ifråga är son till Sara Gustafsson, biträdande professor vid avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Hon var huvudtalare och använde berättelsen som start för vårens första seminarium i CKS:s seminarieserie på temat ”En hållbar framtid”, där Vadstena kommun axlade värdskapet. Sara Gustafsson talade om hur Agenda 2030 och de globala målen kan översättas, hanteras och implementeras i kommunala verksamheter och underströk kommunens aktiva roll och ansvar i lokalt hållbarhetsarbete.
– Sveriges kommunala självstyre gör kommunen till en stark aktör, och i det finns stora möjligheter, sade Sara Gustafsson.

Att samverka över sektorsgränserna

En av nycklarna för att uppnå de globala målen är att utgå från den egna verksamheten: vad kan vi göra utifrån de resurser och verktyg vi har? En annan nyckel ligger i sektorsövergripande samverkan, där exempelvis frågor om social hållbarhet är relevanta att jobba med inom flera förvaltningar och enheter.

– Samverkan är svårt, men viktigt. Tänk det som en lök där det innersta i löken är det vi kan styra över i vår enhet. För varje lager tillkommer fler dimensioner – vilka har vi inflytande på? Hur påverkar andra oss? Och hur kan vi jobba tillsammans? Har man bara kapacitet att vara längst in i löken är man inte så benägen att samverka med andra, sade Sara Gustafsson.

Mer än miljö och klimat

Genom att hitta strategier för gemensamt arbete och samverkan förbättras den egna kärnverksamheten. Det är viktigt att hitta, och förstå, ”win-win”-förhållanden som gör att man drivs mot att arbeta mer tillsammans med andra. Det handlar också om att Agenda 2030 och de globala målen tankemässigt tenderar att föra oss mot renodlade miljö- och klimatresonemang. I själva verket omfattar målen såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet. Då de hänger ihop med varandra är målen dessutom svåra att avgränsa och särskilja: jobbar man med ett mål har det bäring på flera av de andra målen också. Det här, menar Sara Gustafsson, är en utmaning – men det är också en möjlighet som bäddar för samarbete över sektorer och kommungränser, där arbetet med målen ska genomsyra verksamheterna snarare än betraktas som isolerade fenomen kopplade till specifika enheter.

Ett gott hållbarhetsarbete kräver medvetenhet och kontinuitet: det bör integreras i såväl existerande projekt som verksamhetsstyrning och budget. Ytterligare en faktor handlar om att inte “gapa efter för mycket på en gång” – arbetet kräver långsiktighet, och även om det kallas Agenda 2030 kommer arbetet inte att vara över då.

Kontakt

Fler seminarier i serien

Senaste nytt från LiU