21 maj 2019

På lördag, den 25 maj, är det dags för årets stora akademiska högtid på Linköpings universitet. 18 nya professorer, 77 doktorer och sju hedersdoktorer äras vid en ceremoni med åtföljande bankett i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

En kvinna i hög svart hatt sätter en likadan hatt på en mans huvud i en ceremoni.
Peter Holgersson AB

Den akademiska högtiden är ett tillfälle att fira vetenskapliga prestationer inom breda kunskapsfält. Under det gångna året har en mängd doktorsavhandlingar presenterats som på olika sätt tar sig an några av dagens samhällsutmaningar. Av de nya doktorerna har 29 lagt fram sina doktorsavhandlingar inom Medicinska fakulteten, 27 inom Tekniska fakulteten, 19 inom Filosofiska fakulteten och två inom Utbildningsvetenskap. Ungefär hälften av doktorerna är kvinnor och hälften män.

De nya professorernas forskning rör allergier, arbetsterapi, fysioterapi, genus, halvledarmaterial, industriell marknadsföring, katastrofmedicin, kirurgi, klimatsmarta transporter, klinisk fysiologi, medicinsk mikrobiologi, möbeldesign, neurobiologi, näringsfysiologi, obstetrik och gynekologi, omvårdnad, oorganisk kemi samt språk och kultur.

Till hedersdoktorer promoveras sex forskare från svenska och internationella lärosäten – Linda Keeling, Nashwa Eassa, Nick Hopwood, Peter Larsson, Alan Prout och Karsten Åström – tillsammans med företagsledaren Peter Wallenberg Jr.

Vid ceremonin delas även Linköpings universitets förtjänstmedalj ut till projektchefen Anders Berg vid Akademiska Hus för hans viktiga insatser vid byggandet av Studenthuset på Campus Valla.

Efter ceremonin är det middag med underhållning för ungefär 550 personer.

På fredagsförmiddagen föreläser flertalet hedersdoktorer. Se liu.se/liufirar för tid och plats.

I samband med den akademiska högtiden ges även en festkonsert. Årets konsert äger rum fredagen den 24 maj kl 19.00-20.30 i Louis de Geer Konsert & Kongress. Det bjuds på pärlor ur den klassiska operarepertoaren av solisterna Karolina Blixt och Hans Klareskog tillsammans med Östgöta Kammarkör, Linköpings Studentsångare och Norrköpings Symfoniorkester.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.