Akademiska högtiden ställs in

Det blir ingen akademisk högtid 2020. Under rådande omständigheter och de rekommendationer som gäller för stora sammankomster med anledning coronapandemin, har Linköpings universitet beslutat att ställa in årets evenemang.

Marskalkar på scenen före den akademiska högtiden Akademiska högtiden 2019  Peter Holgersson AB

Doktorspromotionen och professorsinstallationen, som sker en gång om året, är den främsta akademiska högtiden vid universitetet. Den inleds med festkonsert och avslutas med bankett med närmare 700 deltagare. I år skulle den ha ägt rum den 15 – 16 maj.
I mars togs beslut om att flytta fram högtiden till hösten. Men eftersom myndigheternas rekommendationer kvarstår, om att antalet deltagare vid allmänna sammankomster inte ska överstiga 50 personer, är det inte möjligt att genomföra högtiden.
- Det här är jättetråkigt men vi måste förhålla oss till omständigheterna, säger ceremonimästare Camilla Smedberg. Med så många deltagare som det är vid den akademiska högtiden går det inte att genomföra den med rådande restriktioner.

Den akademiska högtiden är ett stort evenemang med många deltagare som kräver lång framförhållning.
- Vi ser med tillförsikt framåt och planerar för ett kommande firande. När och hur får vi återkomma med, säger Camilla Smedberg.

Senaste nytt från LiU