Aktivt ägarskap nyckeln till hållbart vatten och avlopp

Rätt kompetens. Att hålla i fastslagna underhållsplaner. Att arbeta fram strategiska planer. Det är tre framgångsfaktorer för kommunernas VA-organisationer visar en ny rapport.

Porträtt av Robert Jonsson, forskare vid CKS

Kommunerna har som uppgift att förse medborgarna med säker dricksvattenförsörjning och ha en avloppsvattenrening som uppfyller miljökraven. För att uppnå det krävs både väl fungerande anläggningar och organisationer.

Svårt med långsiktigheten

Men alla kommuner har inte det.  Svenskt Vattens Hållbarhetsindex har under de senaste åren visat att svenska kommuner har en ganska väl fungerande driftsorganisationer, men är mindre bra på att jobba långsiktigt.

– Det krävs ett aktivt ägarskap som ser till att strategiska planer utvecklas och att organisationer ser till att ledningar, vatten- och reningsverk underhålls enligt fastslagna planer. Att slarva med det märks inte på kort sikt, men skulden skjuts på framtiden och den får betalas av kommande generationer, säger Robert Jonsson, forskare vid CKS.

Han har skrivit rapporten Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet – En studie av förmågor, brister och förbättringspotential på uppdrag av Svenskt Vatten. I studien ingår Laxå, Skellefteå och det kommunala driftsbolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) som samägs av sex kommuner.

Rätt kompetens saknas

Syftet med studien är att undersöka vilka förmågor och brister som kommunerna har när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet. Det aktiva ägarskapet är en av två faktorer som i fallstudierna visar sig vara särskilt viktiga för den långsiktiga hållbarheten. Den andra handlar om personalens motivation och kompetens.

– Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar att det finns bra driftspersonal i kommunerna, men att det saknas personer med rätt kompetens för att driva de strategiska frågorna. Det blir mer reagera när problem uppstår, istället för att planera för att de inte ska uppstå.

Skellefteå är en kommun som lyckats. 

– De befinner sig i en samhällsbyggnadsfas och har en stark drivkraft att bygga hållbart. Med ett aktivt ägarskap där VA-frågorna ses som en viktig del av hela samhällsbilden är de ett gott exempel, säger Robert Jonsson.

Ladda ner rapporten via Svenskt Vattens hemsida.

Kontakt

Forskning i fokus: Framtidens mat och vatten

Mer forskning i fokus

Senaste nytt från LiU