25 april 2023

Efter pandemins rekordanmälningar till högskolan har läget stabiliserats och ligger nu på ungefär samma höga och jämna nivå som före pandemin. På Linköpings universitet ser man en tydlig trend att antalet sökande till fristående kurser ökar.

Bild på cyklande studenter.
Magnus Johansson

När anmälan till höstterminen stängde hade totalt i Sverige 375 451 personer skickat in minst en anmälan. Det är en liten nedgång med 0,3 procent jämfört med förra året.
Till Linköpings universitet hade totalt 47 113 personer anmält sig. Det är en ökning med 339 personer (0,7 procent), jämfört med året innan.

En tydlig trend på Linköpings universitet är att intresset för fristående kurser är högt och fortsätter att öka medan intresset för program minskar något.
Antalet förstahandssökande till fristående kurser på LiU ökade med 15,3 procent jämfört med året innan, medan antalet förstahandssökande till program minskade med 1,5 procent.

Foto Magnus Johansson I landet som helhet har antalet fristående kurser att söka ökat och antalet utbildningsprogram minskat. Jämfört med förra året har antalet utbildningsprogram i landet minskat med 0,7 procent vilket motsvarar 21 färre utbildningsprogram än tidigare. Kursutbudet däremot har ökat med 201 fler kurser (1,7 procent).
– Anmälningar i riket och vid LiU är i stort sett detsamma som förra året, det vill säga relativt små förändringar, säger utbildningsråd Ragnhild Löfgren vid Linköpings universitet. Dock sker en liten minskning av anmälningar till program vid LiU. Programstudenter finns vid LiU under en längre tid än vad studenter som läser en fristående kurs gör. Det betyder att antal helårsstudenter riskerar att minska något trots att anmälningar till kurser och antal kurser ökar.

I vilken mån något färre anmälningar kommer att resultera i färre studenter som kommer på plats i höst är dock för tidigt att säga.
– Många program kommer att ha fler sökande än vad det finns platser, säger Ragnhild Löfgren.

De mest sökta programmen på Linköpings universitet

 • Civilekonomprogrammet: 645
 • Läkarprogrammet: 513
 • Sjuksköterskeprogrammet: 402
 • Psykologprogrammet: 384
 • Civilingenjör i industriell ekonomi: 372
 • Socionomprogrammet: 317
 • Human Resources, kandidatprogram: 301
 • Systemvetenskap, kandidatprogram: 251
 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram: 216
 • Tekniskt-naturvetenskapligt basår: 214
 • Civilingenjör i maskinteknik: 200

 

De mest sökta kurserna på Linköpings universitet

 • Ledning och strategiskt personalarbete 1, distans: 325
 • Hundens beteendebiologi 1, introduktion: 259
 • Textilslöjd på distans, kurs 1. Det pedagogiska slöjdrummet: 167
 • Psykoterapi 1: 162
 • Katastrofmedicin: 152
 • Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning: 144
 • Katters personlighet och kommunikation, distans: 139
 • Svenska för utländska studenter, nivå A1, distans: 133
 • Handledning inom förskole- och lärarutbildning: 121
 • Anatomi och fysiologi: 98

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.