LiU under Almedalsveckan – i podd och på plats

Flera forskare från Linköpings universitet är på plats under Almedalsveckan. Nytt för i år är en podd där LiU-forskare samtalar om viktiga samhällsfrågor som alla kan ta del av, digitalt och i sina hörlurar.

PhotoAttractive

Den 1-5 juli läggs varje dag ett nytt avsnitt ut på den nya samhällspodden Fakultet.

Måndagen den 1 juli är temat ”Mamma, pappa, kanske barn”. Medicinska framsteg gör det idag möjligt att transplantera en livmoder till kvinnor som fötts utan – och som därmed själva kan föda barn. Men hur påverkas alla våra liv av detta? Vad händer med normen om vad som är kvinnligt och vad händer med betydelsen av att fysiskt bära sitt barn? Lisa Guntram, forskare vid Linköpings universitet, har intresserat sig för detta. Hör henne i podden, där även en kvinna som fick en ny livmoder och hennes donator medverkar.

Tisdagen den 2 juli riktas fokus mot förorten och dess sociala problem. Vad krävs för att vända utvecklingen med ökat våld, bilbränder, fattigdom och klyftor som gapar vidöppna? ”I stället för att prata om utanförskap borde vi prata om ojämlikhet och de processer som skapar ojämlikhet och om dess effekter”, säger professor Magnus Dahlstedt. Hör honom och ungdomar och verksamhetsansvarig i projektet Helamalmö.

Onsdagen den 3 juli är temat ”De digitala minstingarna – vem ska förskolan lyssna på?” Debatten går het om hur mycket och i vilka sammanhang små barn egentligen ska använda digitala medier. Lyssna till forskaren Anett Sundqvist och föräldrar och personal vid förskolan Linblomman i Linköping.

Torsdagen den 4 juli berättar forskaren Gustav Tinghög om hur vi ofta medvetet väljer att tolka information så att vår världsbild bekräftas. Fenomenet kallas motiverat tänkande och förklarar varför vi inte alltid fattar rationella beslut. Det är även en orsak till att ”fake news” får genomslag.

Slutligen, fredagen den 5 juli, så lyfts frågan om varför hälsa och mående är så olika i de båda tvillingstäderna Norrköping och Linköping. Norrköpingsbor mår sämre, äter sämre, röker mer och har sämre hjärthälsa. Professorerna Tomas Faresjö och Hans Nilsson reder ut likheter och skillnader.

Varje dag läggs också längre intervju ut på liu.se på dagens tema.

Programledare och producent för de fyra första programmen är Annelie Norberg, som också undervisar i poddproduktion på Linköpings universitet. Det femte programmet är producerat av Olle Borg, tidigare student på Kultur, samhälle och mediegestaltning. Projektledare är Jenny Ahlgren, kommunikatör på Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. 

Mer om samhällspodden Fakultet finns på liu.se/poddar. Med något nytt varje dag.

Flera forskare på plats i Almedalen

 Nära 30 LiU-forskare finns också på plats i Almedalen och deltar i olika seminarier.

AI-forskaren Fredrik Heintz tillhör dem som är mest i farten. Han är med på fyra seminarier – om AI och framtidens jobb, om AI och etik, om hur vi säkerställer rättvisa när beslut flyttas till robotar och slutligen ett om nya affärsmodeller och cirkulär ekonomi.

Forskare vid kunskapscentrumet Barnafrid vid Linköpings universitet är också mycket aktiva. Barnafrid har utvärderat Sveriges alla barnahus och Carl-Göran Svedin och Maria Schillaci är med i ett seminarium som presenterar och diskuterar resultaten. Den senare deltar också i samtal om barns rätt till en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning samt om barns utsatthet på nätet. Barnafrids föreståndare, professor Laura Korhonen, är med i ett seminarium om hur vi kan stärka stödet till vuxna och barn efter sexuella övergrepp. Linda Jonsson berättar om unga som skadar sig själva genom sex och deltar också tillsammans med Erica Mattelin i ett seminarium om hur risker och fördelar med att fråga barn om våld.

Prioriteringscentrum arrangerar ett seminarium på temat ”Om vårdens resurser inte räcker till alla – vem bör bli utan vård?” I seminariet deltar bland andra Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum, och Martin Henriksson, docent i hälsoekonomi. Lars Sandman deltar i ytterligare tre seminarier.

Fler exempel:
• Gunnar Cedersund, lektor, deltar i flera seminarier bland annat om digitalisering i medicinsk forskning kan göra djurförsök onödiga.
• Per Dannetun, forskningsdirektör, diskuterar forskningens infrastruktur.
• Jonas Eliasson, professor, är med i en workshop om vilka styrmedel som krävs för att minska klimatpåverkan från vägtrafiken, diskuterar cyklande och är även med i ett seminarium om e-handel och stadstransporter.
• Per Frankelius, docent och processledare för Agtech 2030, är med i ett seminarium om framtidens högteknologiska matproduktion.
• Anna Fredriksson, biträdande professor i bygglogistik, deltar i ett seminarium om varför det är så dyrt att bygga i Sverige och ett om hur man kan bygga växande, attraktiva och störningsfria städer.
• Michael Godhe, lektor, samtalar om humaniora behövs när intelligenta maskiner tar över världen, om dystopiers roll samt om vi behöver arbeta i framtiden
• Peo Hansen, professor, är med i ett seminarium om migrationspolitik.
• Malin Granath, lektor, deltar i ett rundabordssamtal kring framtidens mobilitet och möjligheten att skapa stadsrum som har människan och miljön i centrum.
• Markus Heilig, professor, deltar i en debatt om psykisk ohälsa, missbruk och spelberoende samt en om vilka droger som är okej. Han också med i ett samtal om våldsutsatthet och beroendeproblematik.
• Sofia Häyhtio, forskningsassistent, diskuterar rättssäkerheten för människor på flykt.
• Henrik Kock, professor emeritus, är med i ett seminarium om förändringskompetens i framtidens arbetsliv.
• Lars-Åke Levin, professor, deltar i ett seminarium om precisionsmedicin.
• Mattias Lindahl, professor, diskuterar sopsortering och återvinning med sikte mot en cirkulär ekonomi och deltar även i en workshop om offentlig upphandling.
• Björn-Ola Linnér, professor, deltar i ett seminarium om nya affärsmöjligheter och nya geopolitiska risker vid klimatomställning.
• Marie Löf, professor, är med i ett samtal om digitala vårdmöten.
• Karl Wennberg, professor, deltar i ett seminarium om hur småföretag kan överleva generationsskiften.
• Elin Wihlborg, professor, diskuterar insatser för allas delaktighet i en digital tid och är även med i ett samtal om biblioteken som nav för digital kompetens.
• Anders Ynnerman, professor, är med i ett seminarium om hur ny teknik kan stödja fortbildning i en tid när kompetensbehoven snabbt förändras.
• Carl Johan Östgren, professor, deltar i en debatt om vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården.

Läs mer om Almedalsveckan

 

 

 

 

Senaste nytt från LiU