Amerikansk poet till konferens om digitalisering och litteratur

Den amerikanske poeten och kritikern Kenneth Goldsmith huvudtalar på LiU:s konferens om digitala kulturer och litteratur – och det blir inget traditionellt tal. Konstnärlig performance står på programmet. 

Kenneth Goldsmith at Labor Gallery, Mexico City, 2013.

Den internationella konferensen ”Thinking through the digital 2017” avslutar ett forskarprojekt som letts av Jesper Olsson vid Linköpings universitet. Forskningsprojektet har haft som syfte att kartlägga hur svensk litteratur har påverkats av digitala medier mellan åren 1950-2010. 

– Att skriva det digitalas historia är viktigt, det får oss att förstå oss själva och vår samtid. Vårt projekt har satt ljuset på digitalisering inom svensk litteratur och med konferensen vill vi belysa det här i ett internationellt perspektiv, säger Jesper Olsson, biträdande professor vid institutionen för kultur och kommunikation.

Ämnen som kommer att avhandlas på konferensen är bland annat ”Från fax till e-mejl. Hur internet introducerades i norsk litteratur”, hur sjukdom representeras i sociala media, poesi-videor i det digitala tidevarvet och källkod i förhållande till litteratur. Konferensen kommer också bjuda på mycket annat än traditionella föreläsningar. En av huvudtalarna är den amerikanska poeten och kritikern Kenneth Goldsmith som undervisar på universitetet i Pennsylvania. Hans föreläsning kommer delvis att utgöras av en performanceföreställning. 

En digital skrift som handlar om forskningsprojektet och dess process kommer också att lanseras under konferensen. 

– Hela det här projektet har ju handlat om digitalisering. Så vi har passat på att använda den möjligheten för att presentera – och tillgängliggöra – vår forskning för alla som är intresserade. I vår kommer ytterligare en del av skriften, men då en mer experimentell del med film och ljud, säger Jesper Olsson.

Konferensen:

Thinking through the digital 2017 
När: 29 november-1 december
Var: Linköpings universitet, Key-huset, sal KY24 och KY25

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU