Andra urvalet klart

Nu är andra urvalet till höstens högskoleutbildningar klart och totalt är 8980 personer antagna till Linköpings universitet.

Märkesbacken campus Valla, Linköping

Märkesbacken leder upp till Campus Valla, Linköping. Foto: David Einar Nygren.

 

Totalt i landet har 239 385 personer antagits till minst en utbildning i höst rapporterar Universitets- och högskolerådet om urval två till höstterminen 2018. Antalet antagna har ökat med 1600 personer från höstterminen 2017. Antalet behöriga sökande har minskat från 359 799 höstterminen 2017 till 353 827 i höst.

Sammanlagt har 11401 haft Linköpings universitet som förstahandsval och 8980 personer har antagits till någon utbildning vid LiU. Av dessa har 5120 antagits till program, 3781 till kurs och 73 till både kurs och program. Totala antalet antagna höstterminen 2017 var 9016. En ökning har skett från förra året i antalet antagna till kurs, från 3541 hösten 2017 till de 3787 i år. 

 

Välkommen till LiU!

Senaste nytt från LiU