Forskning vid LiU om nya läkemedel mot cancer finansieras av Eurostars

Anna Fahlgren, biträdande professor vid IKE, har tilldelats medel från Eurostars för forskningsprojektet MechanoCHIP. Projektet drivs mellan LiU, en forskargrupp vid nederländska universitetet ACTA-VU samt svenska och nederländska företagen Bioreperia och MIcronit. Hela projektet får cirka 10 miljoner kronor i anslag.

Eurostars är ett samarbetsprogram mellan EUREKA och Europakommissionen och samfinansieras av 36 deltagande länder ihop med EU genom Horizon 2020-projektet.

Projektet MechanoCHIP syftar till att ta fram en plattform för att screena läkemedel för mänskliga benmetastaser. Teknologin grundar sig på en bone-on-a-chip-plattform där benceller och cancerceller skapar en benmetastas med mikroflöde som simulerar de mekaniska förhållanden inne i en tumör. 

 Anna Fahlgren. Foto: Thor Balkhed– Hälften av anslaget går till min forskargrupp tillsammans med Bioreperia. Teknikutvecklingen kommer helt ske i mitt labb. Bioreperia bidrar med kunskap kring cancerceller och metoder för att visualisera dessa. Dessutom kommer Bioreperia arbeta med kundperspektivet och kommersialisering. Andra hälften av anslaget går till den akademiska holländska gruppen vid Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam och ”organ-on-a-chip”-bolaget MIcronit, förklarar Anna Fahlgren.

Billigare och snabbare

Att hitta nya, effektiva, läkemedel för exempelvis bröst- eller prostatacancer tar lång tid och är dessutom väldigt kostsamma. Förhoppningen är att med hjälp av chipet  kunna ta fram nya läkemedelskandidater som effektivt kan avdöda bröst- och prostatacancerceller i en benmetastas, utan att vara i behov av djurmodeller. Chipet efterliknar en realistisk miljö där bemetastaser finns. Anna Fahlgrens metod skulle kunna bli ett snabbare och billigare alternativ.
 
– Vi skall skapa ett system där vi med hjälp av medium throughput-metod kan screena (sållningsundersöka) läkemedel för benmetastaser på mänskliga celler. Den befintliga utrustningen som jag har i labbet kan köra ett prov åt gången. Vi strävar i det här projektet efter att köra upp mot 48 prover samtidigt vilket öppnar upp för screening.

Projektet bygger på tidigare projekt där Anna Fahlgren, med hjälp av medel från Vetenskapsrådet, forskade kring bone-on-a-chip och ville där se hur benceller reagerade när proteser lossnar.

– Våra första steg blir att kvantifiera alla mekaniska och biologiska förutsättningar i det befintliga systemet så att bolaget MIcronit kan tillverka en första prototyp. Anslaget vi har fått är tillräckligt stort för att det skall finnas en god möjlighet att ha en produkt på marknaden inom fem år, tror Anna Fahlgren.

KontaktVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll