07 mars 2019

LiU är ett av tretton europeiska universitet som står bakom en ansökan till EU-kommissionens utlysning för europeiska universitet. Målet är att bygga ett gemensamt och innovativt universitet, dedikerat till att lösa samtidens utmaningar.

Studenter från olika länder och olika discipliner löser samtidens utmaningar. Thor Balkhed
– Vi vill reformera utbildningarna till att bli utmaningsdrivna och mer flexibla. Studenter från olika länder och discipliner ska ges möjlighet att tillsammans lösa några av samhällets utmaningar. Vi har siktat in oss på senare delen av utbildningen, på masternivån, säger Jan Axelsson, samverkansdirektör vid Linköping universitet.

De 13 europeiska universitet som ingår i ECIU, The European Consortium of Innovative Universities, har diskuterat sig samman kring en gemensam plan för ett ECIU University. En ansökan är i dagarna inlämnad till EU kommissionen och även om konkurrensen är hård, 54 ansökningar har kommit in och som mest 12 av dem kommer att beviljas, så har konsortiet gott hopp att få igenom ansökan.

– Tiden är mogen att starta ett entreprenöriellt universitet som utmanar det konventionella tänkandet om hur utbildningar ska vara, säger Victor van der Chijs, ordförande i ECIU och rektor vid Twente University, i ett pressmeddelande.

Modell från Ingenious

Tanken är att hämta modellen från Ingenious, de innovativa kurser som under några år drivits bland annat vid Linköpings universitet. Studenter från olika discipliner får tillsammans lösa problem definierade av företag, regioner, kommuner eller organisationer.

Vid Linköpings universitet är det ännu så länge Jan Axelsson och vicerektor Peter Värbrand som varit engagerade i ECIU University.

– Vi har förankrat arbetet hos fakulteterna, i regionen och hos industrin och fått ett stort positivt gensvar, säger Jan Axelsson.

Beviljas ansökan kommer fler att bli involverade både inom fakulteterna och i regionen.

Definierar utmaningarna

– Vi leder och koordinerar det arbetspaket som ska ta in utmaningar från omgivningen, som ska definiera, verifiera och kvalitetssäkra de utmaningar vi kommer att fokusera på. Flera stora företag har lovat bidra, som Ericsson, Airbus och ett tiotal andra, så det här är ett riktigt spännande projekt, säger Jan Axelsson.

I LiU:s arbetsgrupp ingår representanter för olika delar av Europa, från söder till norr.

– Många regioner är intresserade och vi tror att de har gemensamma utmaningar som kan lösas internationellt och interdisciplinärt, säger Jan Axelsson.

Kommer det fram innovativa lösningar som har potential att kommersialiseras, vilket initiativtagarna hoppas på, kopplas även innovationssystemen i de olika länderna in.

– Även det ligger inom vårt ansvarsområde, säger Jan Axelsson.

Ansökan är inlämnad i dagarna och vid positivt besked startar projektet 1 november.

ECIU - tretton universitet

De universitet som är medlemmar i ECIU och som också står bakom ansökan är Aalborg University, Danmark. Universidade de Aveiro, Portugal. Universitat Autònoma de Barcelona, Spanien. Dublin City University, Irland. Hamburg University of Technology, Tyskland. Linköping University, Sverige. Kaunas University of Technology, Litauen. University of Nottingham, Storbritannien. University of Stavanger, Norge. University of Trento, Italien. Tampere University, Finland. University of Twente, Nederländerna. samt Tecnológico de Monterrey, Mexico.

Pressmeddelandet från ECIU

Video från ECIU, The European Consortium of Innovative Universities

Video

Kontakt

InGenious

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.