20 september 2018

Årets alumner vid LiU 2018 är Rebecka Le Moine, biolog och föreläsare, och Eva Uustal, överläkare och expert på förlossningsskador.

Närbilder Rebecka Le Moine och Eva Uustal Charlotte Perhammar Anna Nilsen

Rebecka Le Moine blir Årets alumn för att hon har gjort viktiga insatser för att bevara biologisk mångfald och är en inspiratör inom området. 2017 tog hon initiativ till att för första gången i Sverige brett lyfta den internationella FN-dagen för biologisk mångfald. Den dagen, 22 maj, är nu en av Sveriges största naturhögtider med en mängd aktiviteter. Rebecka Le Moine har också genomfört en landsomfattande föreläsningsturné om varför den biologiska mångfalden är viktig och hur vi tillsammans kan arbeta för att bevara den. Förra året fick hon utmärkelsen Årets miljöhjälte av WWF för sitt arbete med att göra biologisk mångfald intressant för alla. 

Eva Uustal får utmärkelsen Årets alumn för att hon under många år varit drivande i kampen för en trygg förlossningsvård. När hon var nyutbildad ST-läkare insåg hon att kunskapen om förlossningsskador var låg inom vården och att något måste göras. 2014 drog hon igång ett nationellt bristningsregister, som systematiskt följer upp kvinnor med förlossningsskador, och 2017 en nationell bäckenbottenutbildning som visar läkare och barnmorskor hur skadorna kan förebyggas, hittas och behandlas. Samma år utsågs hon till Årets medicinsvensk. 

Genom att utse Årets alumner uppmärksammar Linköpings universitet tidigare studenter som utmärker sig genom sina insatser och sitt engagemang. Den 11 oktober tar Rebecka Le Moine och Eva Uustal emot utmärkelsen vid en ceremoni på Campus Valla i samband med lunch.

Fira Årets alumner

Läs mer om Årets alumner

Mer om utmärkelsen Årets alumn

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.