Årets artiklar prisades på HURS 2018

Under HURS, Health University Research Symposium, presenterades årets två vinnare av priset för bästa publikation vid Medicinska fakulteten. Doktorandsektionen DOMFIL står för konferensarrangemanget och priset.

Anna Klawonn

Anna Klawonn presenterade sitt arbete om receptorn Sigma-2 och dess betydelse i substansberoende. Foto: Susanna Lönnqvist.

 

Årets upplaga av HURS bjöd på inbjudna talare från Göteborgs universitet, Uppsala universitet och presentationer av forskare vid Medicinska fakulteten. Doktorandsektionen DOMFIL står årligen också för ett pris för bästa publicerade artikel. Under våren tar DOMFIL emot nomineringar för bästa artikel av en doktorand verksam vid Medicinska fakulteten under det gångna året. En expertpanel bedömer sedan publikationerna och två vinnare presenteras under HURS. Årets vinnare är Antonio Lentini och Anna Klawonn, båda två från Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). 

Möjlig beroendebehandling 

Anna Klawonn har undersökt en typ av receptor i hjärnan, den neurosteroida Sigma-2 receptorn, som det inte har forskats mycket på tidigare. Nyligen har molekyler som binder till receptorn tagits fram och utvecklats, vilket har möjliggjort studierna som visar att Sigma-2 receptorn kan spela roll vid substansberoende. I sitt arbete har Anna Klawonn undersökt effekten av ett läkemedel som binder till receptorn. Genom att binda upp receptorn i hjärnan på möss har mössen i försök visat minskat intresse för den beroendeframkallande substansen, i det här fallet kokain, och även fått färre återfall. 

- Den minskade återfallsrisken är ett av de främsta fynden vi gjort i studien, sa Anna Klawonn och förklarade att återfall är något av det svåraste att behandla hos en substansberoende person. 

 

HURS 2018 Under HURS ordnas en företagsutställning med flertalet biomedicinska företag representerade. Foto: Susanna Lönnqvist

HURS

HURS 2018 samlade den 23 mars doktorander och forskare vid Medicinska fakulteten för en dag om forskning som bedrivs vid fakulteten, inbjudna talare och utställning av flera biomedicinska företag. HURS anordnas årligen av doktorandsektionen DOMFIL.

 

Senaste nytt från LiU