LiU summerar 2017

Linköpings universitets årsredovisning för 2017 är klar. Antalet studenter är cirka 27 000 och antalet medarbetare cirka 4 000 – i stort sett lika många som året innan. Omsättningen har ökat något, till 3,8 miljarder kronor.

LiU-byggnad, detalj

LiU är fortsatt ett program- och campusuniversitet där de flesta studenterna kommer från annat håll än Östergötland. Exempel på nya utbildningar som startade hösten 2017 är ett kandidatprogram i samhällsplanering och en masterutbildning i design.

Antalet vetenskapliga publikationer av forskare vid Linköpings universitet fortsätter att öka. Trots en allt hårdare internationell konkurrens klarar sig universitetet också väl i olika rankningar. Förra året var LiU för första gången med bland de 300 främsta universiteten i världen på Shanghai-listan, en global rankning som framför allt mäter forskningsstyrka.

Samverkan och nyttiggörande av forskning är starka områden vid LiU. För att visa detta har man under året bland annat producerat flera skrivna och filmatiserade fallstudier, ”impact case studies”. En av de mest spridda är Knäkontroll, ett skadeförebyggande träningsprogram inom ungdomsidrott som LiU-forskare tagit fram i samverkan med försäkringsbolaget Folksam, Svenska Fotbollförbundet samt ett stort antal fotbollsklubbar.

Under 2017 har Linköpings universitet fortsatt sitt arbete med att stärka och utveckla de utomeuropeiska kontakterna, framför allt med de strategiskt utvalda länderna och regionerna Brasilien, sydöstra Kina och sydöstra Afrika.

Det ekonomiska resultatet för 2017 uppvisar ett överskott om 38 miljoner kronor.

Läs hela årsredovisningen här


Här hittar du fler siffror
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU
Visa/dölj innehåll