Bättre vård under ambulansfärd

Ambulansen kör i en stadsmiljö och svänger skarpt runt ett hörn. Under färden ska ambulanspersonalen ta hand om en patient i fordonet.

Hur påverkar ambulansens hastighet och svängningar vården som utförs i vårdutrymmet? Vilka andra faktorer spelar in på vårdkvalitén i ambulansen? Det har ett samarbetsprojekt mellan LiU och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) tittat på, med målet att utveckla en simulator för att undersöka hur transportrelaterade faktorer påverkar vården under ambulansfärd.

Kontakt

Senaste nytt från LiU