Better is Peace

Bland stridsflygplan en isande manifestation mot krigets vansinne. Flygvapenmuseet blir platsen för den första konserten Better is Peace den 20 oktober, den 21 oktober hålls konserten i De Geerhallen. Över 200 sångare och musiker från fyra av LiU:s musikensembler medverkar.

För hundra år sedan tog första världskriget slut. Och det är till minnet av freden som körerna Chorus Lin, Den akademiska damkören Linnea och Linköpings Studentsångare och Linköpings Akademiska Orkester nu samarbetar kring konserten Better is Peace som ges vid två tillfällen, i Linköping den 20 oktober och i Norrköping dagen därpå.

Det kommer att bli en musikalisk, mångkulturell manifestation med intryck som kommer att följa konsertpubliken länge; känslan av bottenlös uppgivenhet men ändå med strimmor av hopp och önskan om fred.

A Mass for Peace

Särskilt som Better is Peace avslutas med The Armed Man: A Mass for Peace för kör, solister och symfoniorkester. Den brittiske tonsättaren Karl Jenkins tillägnade sin krigskritiska mässa alla som drabbades av Kosovokriget 1998-1999. Utgångspunkten för verket är den katolska mässans form. Men The Armed Man inkluderar också andra religiösa, historiska och rent profana texter. 

Så får till exempel det islamska böneutropet stå sida vid sida med texter hämtade från psaltaren, Mahabharta och från författare som Sankichi Toge, som överlevde Hiroshima.
Karl Jenkins låter mässans isande satser om krigets fasor, skriken från de döende och de överlevandes skuld avslutas med hoppet om fred och Lord Tennysons dikt Ring out, Wild Bells.

Fanfare for the Common Man

Konserten inleds med universitetets akademiska orkester som framför Fanfare for the Common Man som den amerikanske tonsättaren Aaron Copland skrev 1942. Verket skrevs som en reaktion på USA:s inträde i andra världskriget.
Som andra punkt på programmet framför Chorus Lin två körstycken av olika karaktär.
Earth Song av den amerikanske kompositören Frank Ticheli, uttrycker sin växande frustration över Irakkriget och över en värld som för evigt verkar inställd på krig och hat.
Benjamin Brittens Advance Democracy med text av den vänsterradikala poeten Randal Swingler är en reaktion mot Neville Chamberlains försäkran att Münchenavtalet (1938) innebar "fred för vår tid".
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter en av inspirationskällorna för den svenska kompositören Sven Hagvil. Linköpings studentsångare framför hans verk A Free Man, som bygger på ett collage av texter om frihet. A Free Man kom till som ett beställningsverk för manskör, direkt skrivet för Linköpings Studentsångare (som då hette LiHkören). Det uruppfördes 2002 under ledning av förre director musices Hans Lundgren.

Svartlistat av Sovjet

Den sovjetiska regimen svartlistade det körverk som Den akademiska damkören Linnea valt att framföra: Järnets förbannelse av den estniske tonsättaren Vejlo Tormis. I verket åkallar han schamanistiska traditioner för att bygga upp en allegori över krigets gissel.
Den första avdelningen avslutas så med att alla medverkande tillsammans framför Til ungdommen, den norska sång som blivit en enande faktor efter massakern på Utøya.
Skådespelaren Christian Zell kommer att binder ihop musiken i första avdelningen med sina textläsningar. 

Över 200 sångare och musiker medverkar

Better is Peace är inget mindre än ett gigantiskt projekt.
150 sångare, närmare 70 musiker i symfoniorkestern - för tillfället förstärkt med musiker från Bergslagens kammarsymfoniker - mezzosopranen Annica Nilsson, sångaren Zekerijah Cajlakovic, samt Christian Zell, skådespelare Östgötateatern som svarar för textuppläsning, ska för den första konserten samordnas i en lokal som aldrig tidigare använts i konsertsammanhang.

Aktuellt tema

- Vi ville ha ett konserttema som var aktuellt för vår samtid och vi ville också hålla konserten i en lokal som inte var så förutsägbar. Att få hålla Linköpingskonserten på Flygvapenmuseum blir fantastiskt. Vi letade också efter en alternativ lokal för Norrköpingskonserten, men där blev det till slut ändå Louis De Geerhallen.
- Den här gången är det nog inte det tekniska utförandet som är den största utmaningen utan att få fram känsla och uttryck, säger Merete Ellegard, biträdande director musices och dirigent för orkestern.

Mer information om konserten

Foto: Wikipedia/Francois Polito, Carl Fredrik Reuterswärds skulptur Non-Violence.

Deutsches Bundesarchiv
Tyska soldater på västfronten 1916 avancerar i ingenmansland under ett gasangrepp. Fotograf okänd.

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll