"Biogasbranschen måste gå från sekt till statsreligion"

”Alla vi här inne är redan frälsta. Men nu behöver biogasbranschen gå från sekt till statsreligion.” Så sade Anna Lövsén, affärsområdeschef på Tekniska verken, när BRC bjöd in till stormöte på Linköping Konsert och kongress nyligen.

stormöte brcTomas Kjellquist, Anna Lövsén och Jörgen Ejlertsson kommer från tre av BRC:s partnerföretag. Vid stormötet tyckte de till om verksamheten.. Bild: Mikael Sönne

Företag talar med varandra

Ett 70-tal forskare och representanter för partnerföretag deltog vid stormötet, där mycket handlade om BRC:s etapp 2, som avslutas i slutet av 2018, och etapp 3, som inleds därefter. Tre representanter för BRC:s partner fick också chansen att säga sitt om verksamheten – förutom Anna Lövsén också Tomas Kjellquist, affärsutvecklare på Biototal, och Jörgen Ejlertsson, utvecklingschef på Scandinavian Biogas.

- Vi vill bygga världens mest energieffektiva region. Genom BRC får vi en helt annan kunskap än vi hade kunnat få själva, sade Anna Lövsén och efterlyste ännu mer kommunikation och utåtriktat arbete i framtiden.

Jörgen Ejlertsson och Tomas Kjellquist berömde forskningscentret vid LiU. Ejlertsson menade att BRC bidragit till att konkurrenter som tidigare hade ett ganska ”spänt” förhållande börjat tala med varandra. Kjellquist beskrev forskningscentret som ett ”hem” för hela branschen.

Samarbete med branschen

- Samtidigt tror jag att den stora betydelsen kommer att visas om 10-15 år. Vi bygger något för framtiden, sade han.

- Diskussionerna med forskarna är viktiga, men också med andra partner. Våra diskussioner med Tekniska verken har till exempel varit skithäftiga och betytt mycket för oss, sade Jörgen Ejlertsson och uppmanade BRC att behålla det nära samarbetet med industrin också i framtiden.

stormöte brc, mats eklundMats Eklund, BRC:s föreståndare. Bild: Mikael Sönne

Forskningen under etapp 2 presenterades av flera forskare från de tre huvudområden som BRC arbetar med: system, samhälle respektive process- och teknikutveckling. Den kommande forskningen under etapp 3 diskuterades vid flera seminarier där branschföreträdarna lämnade förslag på verksamheten.

Biogas löser fler problem

Mats Eklund, BRC:s föreståndare, betonade att biogas inte bara handlar om energi utan även bidrar med lösningar för framtidens tunga transporter, hållbara städer och regioner samt bioekonomi i stort.

- Handlade det bara om energiförsörjning, då kunde vi packa ihop och lägga ner. Men det gör det inte. Biogasen är mycket viktigare än så, sade han.

Mats Eklund beskrev hur BRC under de senaste fyra åren i etapp 2 verkligen etablerats som en viktig samverkansarena för hela biogasbranschen. Han framhöll också den stora bredden i verksamheten.

- BRC spänner från molekylär bioteknik till statsvetenskap. Det är inte många som kan säga det.

Vid stormötet presenterades också den bok, "Biogas i det hållbara samhället", som BRC ska ge ut under första kvartalet 2019. Boken beskriver biogasprojekt på olika håll i landet och de värden som biogasen kan bidra med.

Fakta etapp 3

stormöte brcBild från presentationen av BRC:s systemforskning. Bild: Mikael Sönne

• I etapp 3 kommer forskningen att bedrivas inom sju områden: Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser; Ökat värde ur digestat (rötrester); Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar; Biogaslösningars roll i bioekonomin; Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar; Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy; Internationalisering av svenska biogasprodukter

• Partner i etapp 3, utöver Energimyndigheten, LiU och SLU, är Tekniska verken, Scandinavian Biogas, Gasum, EON, Scania, Nordvästra Skånes renhållning, Wärtsilä Puregas solutions, Avfall Sverige, Borlänge Energi, Jönköping Biogas, Härnösands Energi och Miljö AB, Lantbrukarnas Riksförbund, Biototal, Econova, Rena Hav, Region Östergötland, Regionförbundet Kalmar Län, Region Gotland, Region Jönköpings län, Norrköpings kommun, Linköpings kommun

Se bilder från stormötet

Bild: Mikael Sönne
Bild: Mikael Sönne
Bild: Mikael Sönne
Bild: Mikael Sönne
Bild: Mikael Sönne
man på konverens
Bild: Mikael Sönne
Bild: Mikael Sönne

Tre presentationer under stormötet

man som tittar in i kameran
Robin Jacobsson, sekreterare i biogasmarknadsutredningen, frågade ut en expertpanel. Bild: Mikael Sönne

Om biogasmarknaden

Biogasmarknadsutredningens sekreterare, Robin Jacobsson, berättade om utredningen och frågade sedan ut en panel med experter från BRC och externa parter. Priser, konkurrens, subventioner och politiska styrmedel diskuterades.
- Jag tar med mig svaren till utredningsarbetet. För oss är det mycket värdefullt att komma ut och träffa både forskare och branschföreträdare på det här sättet, säger Robin Jacobsson.
Biogasmarknadsutredningen tillsattes i våras och ska i juni lägga fram sitt betänkande. Uppdraget går ut på att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor i framtiden.
Vad vill politikerna med biogasen, var en fråga som Robin Jacobsson fick tillbaka från panelen.
- Skapa långsiktiga spelregler för branschen mot bakgrund av Sveriges miljömål, blev svaret.

porträttbild kvinna
Doktoranden Amelia Mutter forskar bland annat om framtidsbilderna av miljövänliga transporter. Bild: Mikael Sönne

Om biogas vs el

Doktoranden Amelia Mutter har jämfört uppfattningarna om biogas kontra el i Linköping respektive Malmö. Trots att stadsbussarna i båda kommunerna till 100 procent drivs av biogas, ser den framtida utvecklingen olika ut.
I Malmö håller minst ett par busslinjer på att elektrifieras. I Linköping är en vanlig uppfattning att el är en viktig del av framtiden, men kanske inte i den egna staden eller att el bara blir ett alternativ om biogasen kan användas någon annanstans.
- En viktig skillnad är att biogasen i Linköping är lokalt producerad. I Malmö köps den från Eon och många vet inte riktigt hur den produceras, säger Amelia Mutter.
Andra slutsatser är att visionen om elektrifierade transporter är här för att stanna, att olika miljövänliga bränslen konkurrerar, men också att biogasen bör ses som en del av en större helhet.

man som tittar in i kameran
Roozbeh Feiz gav några exempel på BRC:s systemforskning. Bild: Mikael Sönne

Om systemforskning

Biogaspotentialen i Norrköping är mycket stor – både när det gäller produktion och efterfrågan. Större delen av produktionspotentialen finns inom jordbrukssektorn och industrin.
- Den potentiella efterfrågan är ännu större, säger Roozbeh Feiz, som berättade om BRC:s systemforskning.
Andra exempel är studier av hur biprodukter i biogasprocessen kan utnyttjas och analyser av användningen av matavfall vid olika anläggningar.
- Biogasen levererar större värden än bara gasen i sig. Det är en av de viktigaste lärdomarna.
Andra viktiga slutsatser är att produktionen av biogas är mångsidig och komplex, att teknologin knappast är ett hinder för utvecklingen, men att oklara regler kan vara det, och att biogas kan spela en viktig roll i bioraffinaderier och biobaserad industri.

Läs mer

Kontakt

Senaste nytt från LiU