Boksläpp i Almedalen

Linköpings universitets medverkan i årets Almedalsvecka inleds med ett dubbelt boksläpp. Det är två böcker som tar upp konsekvenserna av två av vår tids mest genomgripande förändringar; urbaniseringen och digitaliseringen.

Elin Wihlborg

Elin Wihlborg (bilden) är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och redaktör för antologin ”Ett smartare samhälle?” som handlar om vår tids digitalisering, sett ur ett brett samhällsperspektiv. De deltagande forskarna visar hur många olika världar förändras av digitaliseringen – också våra personliga och privata världar.

– Avsikten med antologin är att sprida erfarenheter från forskningen och bidra till ett smartare samhälle, säger Elin Wihlborg.

Josefina Syssner som är universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska frågor vid Linköpings universitet diskuterar i sin bok ”Mindre många” vad som händer med de platser i Sverige som bebos av allt färre. Kan de anpassa sig och till och med utvecklas trots att de krymper?

– Det finns hopp, men då måste kommunerna arbeta på ett helt annat sätt med sina långsiktiga strategier, konstaterar Josefina Syssner.

Josefina Syssner inleder programmet i East Sweden Arena på Strandvägen 4 måndagen den 2 juli kl 9.00 med programpunkten ”Urbanisering: anpassning och utveckling på platser som krymper”. Därefter går Elin Wihlborg, tillsammans med medförfattarna Lotta Gröning, politisk journalist och adjungerad lektor vid Linköpings universitet samt Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH, upp på scenen under rubriken "Från människa till cyborg – förstår vi egentligen digitaliseringens konsekvenser?". Moderator är teknikjournalisten och författaren Karin Adelsköld.

Bilden: Elin Wihlborg (fotograf David Brohede).

Ett smartare samhälle?: sju perspektiv på digitaliseringen av vår vardag, Lotta Gröning och Elin Wihlborg, 2018. Finns för nedladdning här.

Film med Elin Wihlborg

Film med Josefina Syssner

Läs mer om Linköpings universitet i Almedalen 2018

Senaste nytt från LiU