Bra rutiner vid arbetsmiljöolycka

Det blir inget rättsligt efterspel efter den arbetsplatsolycka som inträffade i en verkstad på Campus Valla i somras. Arbetsmiljöverkets bedömning är att LiU vidtagit de åtgärder som kan krävas.

Märkesbacken, A-huset, Campus Valla

- Det känns väldigt skönt och visar att vi har bra rutiner för vårt arbetsmiljöarbete, säger Per-Olof Brehmer, prefekt vid IEI. Som en del i vårt pågående arbetsmiljöarbete genomför vi nu ett antal åtgärder i våra verkstadslokaler för att ytterligare minska risken för arbetsplatsolyckor. För oss är det viktigt att våra rutiner fungerar, både när det gäller det systematiska arbete och hanteringen kring själva olyckan.

Per-Olof Brehmer, prefekt IEI. Foto: Linköpings universitetDet var i augusti som olyckan inträffade i den stora verkstaden i A-huset. Vid olyckan skadades en timanställd student som befann sig i lokalen. Han fördes till Universitetssjukhuset för vård.

- Det var tråkigt att olyckan hände men den fick en bra utgång. Den skadade mår bra och är tillbaka och fortsätter nu sin utbildning , säger Per-Olof Brehmer.

Senaste nytt från LiU