Busstrafikens kostnader nagelfars

Antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas till 2020, enligt regeringens mål. Men ett ökande antal resor innebär kraftigt ökade kostnader, framför allt i rusningstrafik. Helene Lidestam har fått Vinnovamiljoner för att få bukt med kostnadsökningarna.

Östgötatrafiken

Helene Lidestam, biträdande professor i produktionsekonomi vid LiU har fått 5,6 miljoner kronor från Vinnova för att under fyra år undersöka hur kostnadsökningarna för framför allt busstrafiken kan stoppas. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med VTI och forskare vid Karlstads universitet samt med bussoperatören Nobina, Östgötatrafiken och Sveriges Bussföretag som samarbetspartners.

Driver kostnader

– Vår tidigare forskning har visat att det som driver kostnader för bussoperatörerna framför allt är trafiken under rusningstid, ålderskrav samt en lång rad särkrav från dem som upphandlar kollektivtrafiken, säger Helene Lidestam.

I rusningstrafik morgon och kväll behövs betydligt fler busschaufförer än under resten av dagen och det är svårt att få till fulltidstjänster. Särkrav kan vara alltifrån att upphandlaren kräver en viss färg på säten och gardiner till färg på bussen eller avstånd mellan stolarna. Förlorar bussoperatören upphandlingen i nästa omgång blir bussarna oanvändbara eller behöver byggas om till höga kostnader. Ålderskrav är en annan faktor som gör att väl fungerande bussar skrotas i förtid.

Helene Lidestam, biträdande professor i produktionsekonomiHelene Lidestam, biträdande professor i produktionsekonomi. Foto: Monica Westman– Men vi ska titta på många olika faktorer och se om man exempelvis kan ha funktionskrav istället för ålderskrav. Kanske är det också möjligt att arbeta fram ett gemensamt förfrågningsunderlag för upphandling. Vi ska också titta på vad som händer om man ökar frihetsgraden för bussoperatörerna, så att de exempelvis får välja vilken storlek på buss som ska köra vilka sträckor, idag detaljregleras det ofta i upphandlingen, säger Helene Lidestam.

Hållbarhetsperspektiv

Även miljökraven ska synas, ur hållbarhetssynpunkt är det varken bra att bussar skrotas i förtid eller att man kör med för stora fordon.

– Resultaten skapar förhoppningsvis ett underlag för beslutsfattare inom branschen så att de kan verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik där fokus ligger på både kostnadseffektivitet och miljö, säger hon.

Projektet heter Hållbar kollektivtrafik – effekter av bättre samordning och ökad flexibilitet och ska vara avslutat i december 2021. En doktorand ska anställas och rekrytering pågår som bäst.

Fossilfri fordonsflotta

Regeringens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik till år 2020 gäller från 2006 års nivå. Kollektivtrafiken ska enligt planerna fördubbla sin marknadsandel av motoriserade resor till 2030 för att målen för en fossilfri fordonsflotta ska uppås till 2030.

Kontakt

Senaste nytt från LiU