CETIS stödjer Musikhjälpen 2021

Barn ska inte arbeta - de ska få gå i skolan. Som nationellt resurscentrum för teknikundervisning arbetar vi för att bidra till en god teknikundervisning och en teknisk allmänbildning i förskola, grundskola och gymnasieskola. Vi önskar bidra till att fler av världens barn får möjlighet att utbilda sig.

Pojke står utomhus och lyssnar med hörlurar. Pexels.com

Med teknikens hjälp kan vi människor minska orättvisor, lösa problem och bidra till bättre förutsättningar för världens barn. Här i Sverige kan en god grund inom teknikundervisningen ramar ge våra skolelever en teknisk medvetenhet kring teknikens roll för hållbar utveckling. Vi vill också bidra genom att lyfta fram hur undervisning om teknikens roll i de globala målen och hur hållbar utveckling i teknikundervisningen kan vara ett steg mot en bättre värld. I teknikundervisningen är det möjligt diskutera teknikens drivkrafter och konsekvenser och träna på att skapa tekniska lösningar med ett långsiktigt mål om en bättre värld där alla får gå i skolan.

Skänk gärna en slant till vår insamlingsbössa för att minska barnarbeten runt om i världen. Nu hjälps vi åt!

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU