Christopher Sjöwall får reumatologistipendium

Christopher Sjöwall, universitetslektor vid IKE, har tilldelats Scandinavian Journal of Rheumatology/Scandinavian Rheumatology Research Foundation-stipendiet. Det är första gången en LiU-forskare får utmärkelsen.

Stipendiet har delats ut sedan år 2000 – årets utdelningen sker 6 september på det skandinaviska reumatologmötet i Helsingfors. Stipendiet delas ut till en etablerad forskare inom reumatologi – som dock ännu ej erhållit akademisk tjänst i form av professur – och som bedriver aktiv och framgångsrik forskning.

Christopher Sjöwall forskar kring de bakomliggande mekanismerna för sjukdomsdebut, progress och upplevd livskvalité vid inflammatorisk systemsjukdom, särskilt systemisk lupus erytematosus (SLE).
– Priset är förstås ett erkännande för mig som självständig forskare och för de translationella projekt jag driver, säger Christopher Sjöwall.

Vad betyder priset för din forskning?
– Framförallt motiverar det oss att fortsätta driva de projekt som vi gör, bl.a. med nära samarbeten med andra grupper på LiU, men även nationellt inom det svenska SLE-nätverket, och internationellt. Jag vill även passa på att framhålla det fina samarbetet vi har mellan reumatologi-gruppen på IKE/AIR och Reumatologiska kliniken samt naturligtvis även med patienterna i vår östgötska SLE-kohort, KLURING.

Internationella juryns motivering

”Christopher Sjöwalls projekt uppfattar vi som det mest innovativa och djuplodande av de fem projekt som kommit för vår bedömning. Samtidigt som hans forskningsarbete går in på de grundläggande sjukdomsmekanismerna vid SLE har det en hög klinisk relevans. Hans tidigare studier av patogenesen vid SLE har gett synnerligen betydelsefulla resultat, bl.a. belyst den centrala roll typ 1-interferoner spelar vid uppkomsten av sjukdomen. Christopher Sjöwall fyller också samtliga övriga akademiska kriterier som erfordras av mottagaren av Scandinavian Journal ofRheumatology/Scandinavian Rheumatology Research Foundation-stipendiet.”
 

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll