Jubileumskonferens för CKS 

I 20 år har Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, skapat möten och kunskaps­utbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. Med ambition att arbetet ska berika både den kommunala verksamheten och kommunforskningen.

- Våra samarbetsuppdrag med de östgötska kommunerna och regionen är centralt, och det gör CKS unikt i förhållande till många andra avdelningar på Linköpings universitet. Samtidigt är det en forskningsmiljö, och det är viktigt att vi driver en relevant forskning som upplevs spännande av våra intressenter, samtidigt som den är gångbar i ett internationellt sammanhang, säger Martin Klinthäll, föreståndare för CKS. 

Tillsammans med Anders Härnbro (S), regionråd i Östergötlands regionstyrelse och ordförande i CKS styrelse, hälsade han välkommen till den jubileumskonferens som hölls på Renströmmen i Norrköping. Ett 60-tal deltagare tog del av dagens programpunkter, som handlade om allt från mänskliga rättigheter i migrationens tidevarv, till kommungranskning och klimatomställning, följt av gruppdiskussioner och en paneldebatt.   

- Vi firar idag genom att prata om det som CKS är riktigt bra på, det vill säga kunskap om kommuner, och vad man kan göra med den kunskapen, säger Anders Härnbro.

CKS ambition är att vara ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning och en mötesplats för lärande, där CKS verkar som vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete. 

- Samverkan handlar inte bara om att föra fram forskningsresultat, och det kunskapsutbyte vi bedriver är oerhört viktigt. Eftersom vi vill kunna dra nytta av forskningen, och samarbetar med aktörer ute i kommunerna, måste vi vara lyhörda för vilken typ av kunskap som efterfrågas inom olika typer av kommunal verksamhet, säger Martin Klinthäll.

En av dagens talare var Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, som gav kommunerna bakläxa när det kommer till deras arbete att skapa en bostadsmarknad för alla, för att minska segregationen i samhället. Lars Stjernqvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, ansåg kritiken vara berättigad.

- Kommuner, och samhället i stort, har övergivit bostadspolitiken som instrument att utjämna klyftor. Tar  man del av diverse studier av segregationen är Norrköping långt ifrån värst, men det är ingen tröst, säger han. 
 
Martin Klinthäll tillträdde som föreståndare för CKS i juli i år. När han blickar framåt 20 år från nu ser han ett CKS som utvecklats än mer. 
 

 – Om 20 år tror jag att vi än mer har hittat balansen och formen när det kommer till att vara aktiva ute i kommunerna och driva interaktiva forskningsprocesser, och samtidigt placera oss på den internationella arenan, säger Martin Klinthäll. 

Foto: Peter ModinUnder jubileumskonferensen delades också pris ut till Årets kommunuppsats. Vinnare av CKS uppsatstävling var i år Ann Jansson, med sin masteruppsats Gymnasieskolan i samverkan - Mellankommunal samverkan och dess effekter i den lilla kommunen. Priset delades ut av Brita Hermelin, vetenskaplig ledare vid CKS. Senaste nytt från LiU