CMIV fyller 15 år

Det har gått 15 år sedan CMIV, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering bildades. Det firades med en jubileumskonferens på Universitetssjukhuset i Linköping.

CMIV firar 15 år

CMIV är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra AB, och under jubileumskonferensen fanns flera personer på plats som varit med från det tidiga planeringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.

En av dagens gäster var Anders Lönnberg, regeringens samordnare för Life science, som pratade om vikten av samverkan mellan vård, näringsliv och akademi för att nya vårdmetoder och medicinteknik ska komma samhället till del, med lösningar som drar nytta av den digitala tekniken.

– Ni är världsledande på era områden och jag är imponerad av det ni gör, sade han i sitt tal. 

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet, står och berättar om CMIV:s historia under jubileumskonferensen. Genom nära samverkan mellan klinisk verksamhet, och forskning inom teknik och medicin skapar CMIV lösningar på framtidens kliniska problem. Uppdraget är att skapa innovativa metoder och verktyg för bildanalys och visualisering som kan användas inom sjukvård och medicinsk forskning. För Linköpings universitet är CMIV, enligt rektor Helen Dannetun,  ett flaggskepp, och hon framhöll i sitt tal hur väl verksamheten överensstämmer med LiU:s ambition, att lägga fokus på samhällelig och vetenskaplig relevans.

– Visst fanns det stora utmaningar vid starten, men förhoppningen har inte bara infriats, utan överträffats med råge, och nu ser vi fram emot nya framsteg. Jag tror också att jag kan rikta ett tack från de patienter som tack vare CMIV fått hjälp tidigare i processen, och bot och bättring på ett sätt som de annars inte fått.

Medicinsk teknik Foto: Thor BalkhedCMIV är världsledande på att visualisera hjärtat och hjärnan, och har bland annat prisats för världens första visualiseringsbord där man kan genomföra obduktioner utan att skära i kroppen. Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid LiU, och Anders Persson föreståndare för CMIV, fanns på plats för att berätta om verksamhetens utveckling genom åren, och om hur verksamheten vuxit från en planeringsskiss till att idag ligga i framkant vad gäller medicinsk teknik.

Under dagen visades också CMIV:s lokaler upp för gästerna.  

Senaste nytt från LiU