Computational social science ny spetsutbildning

Hur sprids idéer? Varför blir städer segregerade? Ett nytt masterprogram kombinerar komplexa data med avancerade beräkningsverktyg för att beskriva viktiga sociala frågor.

Rusningstid

I allt högre grad integreras tekniken i vår vardag och mängden uppgifter om oss och våra handlingar samlas i allt större databaser. I digitala arkiven återspeglas detaljerat människors privatliv, intressen, preferenser och val. På samhällsnivå gäller det allt från demografi till exportutfall, klimatfrågor eller globala varuflöden.
Och företag och industrier kartlägger användare, kunder, konkurrenter, anställda med mera.

Spetsutbildning förklarar samhällsfenomen

– Det nya programmet Computational social science kombinerar nya beräkningstekniker med kunskap om fundamentala samhällsvetenskapliga teorier och empirisk forskning inom området. Vi vill förena det bästa av två världar, säger Benjamin Jarvis, universitetslektor på Institutet för analytisk sociologi och programkoordinator.
Idag görs avancerade analyser av de enorma databaserna, men det är sällsynt att resultatet av dem blir begripliga och användbara för beslut på olika nivåer. Här finns en kunskapslucka som programmet vill fylla.
– Det finns några få - om ens några – utbildningar där ett samhällsvetenskapligt sociologiskt fokus men också ger djupa insikter i de tekniska beräkningsmetoderna i forskningsfronten. Det program som LiU nu erbjuder tror jag faktiskt är unikt, säger Benjamin Jarvis.
Masterprogrammet Computational social science startar hösten 2018 och med 20 studieplatser. Den är förlagd till Campus Norrköping. 

Institutet för analytisk sociologi

Computational Social Science, masterprogram, 120 hp

Senaste nytt från LiU