Coronakrisen och klimatförändringen

Vad händer med klimatarbetet efter coronapandemin? Frågan diskuterades vid ett webbinarium arrangerat av CAM och Linköping Science Park i
slutet av augusti. Det korta svaret lyder: vi får se. Insatserna kan både intensifieras och minska i styrka.

Skärmbild från möte i Teams.

Forskare och praktiker

Seminariet hölls digitalt via Zoom och samlade deltagare både från akademin, den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Mikael Karlsson, docent på KTH, sade att ”juryn fortfarande är ute” när det gäller coronakrisens påverkan på klimatförändringen.

- Det är många som uttalar sig om framtiden, men sanningen är att vi fortfarande vet väldigt lite om den här pandemin. Om framtiden vet vi egentligen ingenting alls, sade han och tillade:

- Samtidigt kan vi förstås fundera och diskutera. En viktig skillnad jämfört med klimatkrisen är att pandemin bröt ut snabbt och kräver snabba åtgärder, medan klimatförändringen orsakats under lång tid och kräver insatser som verkar under lång tid.

En grön svan

Malin Forsgren, från konsultföretaget 2050, refererade till bedömare som beskriver coronapandemin som en ”grön svan” som i grunden kan förändra ekonomin i mer hållbar riktning. Detta i motsats till en svart svan, som brukar användas som symbol för plötsliga och oväntade händelser som påverkar ekonomin negativt.

Själv lämnade hon den övergripande frågan öppen. Coronakrisen kan leda till ökade koldioxidutsläpp och negativ klimatpåverkan, som efter finanskrisen 2008, eller till ökat fokus på hållbarhet och arbetet mot klimatförändringen. Vi vet helt enkelt inte.

I region Östergötland har pandemin påverkat klimatarbetet negativt på flera områden, enligt Lena Ring, hållbarhetsstrateg. Arbetet med frågor som avfall, livsmedel, kollektivtrafik, kommunikation och ledning har bromsats när tid och resurser krävts för att minska smittspridningen. Samtidigt har klimatpåverkan från regionens resor – både för patienter och personal – minskat när resandet totalt sett varit mindre.

Returerna har ökat

På Billerud Korsnäs har de långsiktiga hållbarhetsmålen inte påverkats alls av pandemin, berättade Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef. Förpackningstillverkaren räknar med att kraven på klimatåtgärder från politiker och allmänhet inte kommer att förändras, och det interna arbetet fortsätter på samma sätt som tidigare. Klimatförändringen i sig kommer sannolikt inte heller att bromsa, trots den inledande minskningen av utsläpp när den ekonomiska aktiviteten sjönk.

Inte heller Stadium förändrar sina hållbarhetsmål på grund av coronakrisen. Däremot kan sättet att uppnå målen förändras.

- Vi undviker att lägga alla ägg i en korg när det gäller varuförsörjningen och ser över hur långt bort vi kan ha produktion. Samarbete blir ännu viktigare än i dag, när vi inte kan resa ut och göra allting själva, sade Åsa Brunzell, HR- och hållbarhetschef på Stadium.

En mycket konkret förändring under coronakrisen är att onlinehandeln har ökat. Samtidigt har antalet returer ökat oproportionerligt mycket.

- Det gör transporterna ännu viktigare. Vi kör våra lastbilstransporter på HVO och sedan i somras har vi inga flygtransporter alls, berättade Åsa Brunzell.

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll