Dags för årets Almedalsvecka

Som vanligt har vi ett gediget program under vår vecka i Visby. Förutom att arrangera fyra egna seminarier deltar vi också på sex andra som paneldeltagare och föreläsare. Vi vill sätta fokus på barnets rättigheter och Sveriges roll att gå i täten för FN:s globala hållbarhetsmål där ett av de sjutton målen i Agenda 2030 handlar om att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn.

I år har vi lagt extra kraft på att skapa dialog och engagemang kring de frågor vi har valt att lyfta under årets Almedalsvecka. Vi är väldigt glada och stolta över att kunna presentera paneldeltagare som Regionpolischef Carin Götblad, Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin, Kriminolog Nina Rung och Åklagare Alexandra Bopp.

Här nedan ser du hela schemat för vårt deltagande. Även om du inte är på plats så kan du ta del av den kunskap vi diskuterar genom att följa våra sociala kanaler Facebook och Twitter. Om du är intresserad av ALLT som händer på Barnrättstorget går du in på Barnrättstorgets egen Facebooksida, eller följer Twitterkontot.Vi ser fram emot en spännande vecka i Almedalen!

Måndag 1 juli

11:30 - 12:10 Sveriges alla barnahus har utvärderats – vad fann vi?

Stora regionala skillnader mellan Sveriges barnahus gör att brottsutsatta barn riskerar att inte få det stöd och skydd de har rätt till. Vilka åtgärder behöver initieras för att säkerställa att alla utsatta barn får ett kvalitativt och likvärdigt bemötande?

Eget seminarium.

13:50 - 14:30 Barns rätt till en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning - ett viktigt framtidsbygge

1 av 5 barn i Sverige blir under sin uppväxt utsatt för sexuella övergrepp – dessa barn finns i våra förskolor och skolor. Många barn får aldrig kunskap om kroppslig integritet och vad sexuella övergrepp är. Hur kan vi med en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning stärka barn genom kunskap?

Eget seminarium

14:45 - 15:30 Fokus på bemötande - barns utsatthet på nätet

Våra barn och unga lever sitt liv på nätet, med alla dess fördelar och nackdelar. Med nätet kan de utvecklas och få fantastiska kontakter och nätverk, men tyvärr kan också fel personer komma åt dem. Hur kan vi förebygga och arbeta med trygghet på nätet? Och hur bemöter vi barn som blivit utsatta?

Arrangör: Safe selfie/Caroline Engvall och stiftelsen Idéer för livet

Tisdag 2 juli

09:55 - 10:15 Obligatoriska frågor om våld och övergrepp – Ett sätt att stärka eller kränka?

Finns det folkhälso- och barnrättsliga skäl för att införa obligatoriska frågor om barns utsatthet för våld i hälsoundersökningar, socialtjänst, BUP och första linjen? Är det problematiskt att fokus ligger på upptäckt, handläggning, skydd och brott? Överskuggar det barns rätt till rehabilitering?

Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen

11:30 - 12:10 Från blommor och bin till gruppvåldtäkter - Sexualundervisning 2.0

Hur pratar man om sex och samlevnad i skolan idag? När tillgång till pornografi finns i varje barns mobiltelefon och när en av fyra killar i 18-årsåldern konsumerar porr dagligen måste sex- och samlevnadsundervisningen moderniseras för ett större fokus på kön, makt, våld och relationer.

Arrangör: Unizon

12:15 – 12:35 Är det skadligt att fråga? Att fråga och screena barn om våld

Internationella, och i viss mån nationella, riktlinjer för personal som arbetar med barn rekommenderar återhållsamhet gällande att fråga barn om våldsutsatthet. Men om vi inte frågar hur ska vi då få veta? Vilka risker respektive fördelar finns det med att fråga barn om våld?

Eget seminarium.

Onsdag 3 juli

09:10 - 09:50 Unga som skadar sig själva genom sex – hur kan vi förstå?

Tjejer och killar i väldigt utsatta situationer beskriver ibland hur de aktivt söker sig till sexuella situationer och människor som skadar dem. Blir det lättare att förstå och hjälpa om vi ser deras beteende som ett sätt att skada sig själva, jämförbart med till exempel att skära sig?

Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

11:30 – 12:10 De osynliga barnen – hur ska samhället stötta försummade barn?

Den största gruppen barn som far illa är de barn som är försummade. Det är också den grupp som är mest osynlig och minst beforskad. Hur ska samhället, myndigheter och professioner upptäcka, reagera och agera på försummade barn?
Eget seminarium

13:00 - 14:30 Uppdrag trauma - från vittnesmål till behandling

Metoo-uppropen satte luppen på det sexuella våldet i samhället. Hur ska vi gå vidare? Idag är personer i behov av behandling efter utsatthet för sexuella övergrepp spridda över vårdens alla områden och tillgången till vård är inte garanterad. Hur kan vi säkerställa kunnigt bemötande och behandling?

Arrangör: Föreningen Tillsammans, Stockholms Tjejjour

Torsdag 4 juli

09:00 - 10:30 Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna och barn efter sexuella övergrepp?

Var femte kvinna och var tjugonde man har någon gång utsatts för ett sexuellt övergrepp. Majoriteten av dem utsattes redan som barn. Hur kan vi förbättra stödet och vården till barn och vuxna som har utsatts för våld? Det måste fungera både i det akuta läget och på längre sikt - och i hela landet.

Arrangör: Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)


Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll