Den gåtfulla Rökstenen - en utställning

Rökstenens inskrift handlar inte om en gotisk kejsare, utan om kampen mellan ljus och mörker. Språkforskaren Per Holmberg har lagt ett pussel som lett till en omtolkning Rökstenens gåtfulla inskrift. I en utställning på Campus Norrköpings bibliotek presenteras den nya tolkningen, gåta för gåta.

Bild på utställningen. Affischer hänger på tygklädda väggar, en docka med vikingatida kläder står i ett hört. Niklas Ferdinand Carlsson

Rökstenen har gäckat forskare i 150 år. Runorna är förhållandevis lätta att läsa, men svåra att tolka och otaliga försök har gjorts för att förstå vad ristaren egentligen vill säga. Det har gjort stenen till en av världens mest kända vikingatida runstenar. Den restes på 800-talet i det som idag är Ödeshög i Östergötland, har 760 tecken och är därmed världens längsta runinskrift.

Den traditionella tolkningen har varit att inskriften handlar om kejsaren Theoderik den store, som på 500-talet härskade i Italien. Men varför skulle en runsten i Östergötland tala om honom?

Det som ristats på Rökstenen bör i stället hänga ihop med den plats där stenen är rest, menar Per Holmberg, innehavare av Tage Danielsson-professuren vid Linköpings universitet och i svenska språket vid Göteborgs universitet. Per Holmberg publicerade sin första artikel om ämnet 2016 och har sedan haft finansiering från Vetenskapsrådet för att försöka lösa Rökstenens gåta.

Stenens inskrift handlar om ljuset, ljusets rytm och kampen mot mörkret.

– Varje gåta på stenen ger en ny bild av vad som händer på himlen: månens faser, solens gång och stjärnornas banor. De här gåtorna var ingen vanlig sällskapslek. Det var något man tänkte sig att gudar och människor behövde påminnas om för att världen skulle bestå, säger Per Holmberg.

Utställningen Den gåtfulla Rökstenen bjuder på en mystisk resa tillbaka till det vikingatida Rök, vid foten av Omberg. Texter skrivna av Per Holmberg guidar besökaren genom Rökstenens gåtor. Utställningen pågår från 23 september 2022 till 5 januari 2023.

– Rökstenen är Sveriges mest kända runsten och något som nästan alla östgötar besökt på skolresor. Att få ta del av nya tolkningsrön om den gåtfulla runinskriptionen hör däremot inte till vanligheterna och vi hoppas att utställningen kan bidra till att fler får ta del av forskningen. Utställningen är ett samarbete mellan forskare och universitetsbiblioteket och vår förhoppning är att det kan synliggöra upptäckter på ett nytt sätt, säger Kerstin Annerbo och Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarier och del av utställningsgruppen på Campus Norrköping bibliotek.

Mer om utställningen

Öppettider och plats

Utställningen pågår mellan den 23 september och 9 december, 2022. Den är öppen under bibliotekets öppettider och är kostnadsfri. Adress: Campus Norrköpings bibliotek, Bredgatan 33, Norrköping.

Utställningen är framtagen av Campus Norrköpings bibliotek i samarbete med Institutionen för kultur och samhälle. Den är baserad på forskning av Per Holmberg och hans kollegor.

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU