16 november 2017

Från flyktingars hälsa, psykisk hälsa globalt och kirurgi till FN:s globala mål. Internationella medicinska programmet bjöd in till en heldag om global hälsa och många aspekter av ämnet belystes.

Ruhija Hodza-Beganovic, verksamhetschef IMP inledde dagen om global hälsa.

Ruhije Hodza-Beganovic, verksamhetschef Internationella medicinska programmet, inledde dagen. Foto: Susanna Lönnqvist.

 

Det finns ett behov av att skapa en aktuell bild av globala hälsoproblem då de ständigt är i förändring. Migrationsrörelser, flyktingströmmar och olika internationella policys påverkar alla den globala hälsan. Dessutom har allt fler människor under senare år drabbats av konsekvenserna av förändringar i miljö och klimat.

– Behoven har ändrats över åren och nya typer av sjukdomar har tillkommit, idag är det inte bara infektionssjukdomar som utgör ett hot för global hälsa, sa Ruhije Hodza-Beganovic, verksamhetschef för Internationella medicinska programmet i sitt inledande föredrag.

För att bemöta de föränderliga behoven krävs ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och ett aktivt samarbete över gränserna, både professionsgränserna och de fysiska. 

– Forskning och utbildning behövs för att bemöta behoven utanför den traditionella hälsosektorn, sa Ruhije Hodza-Beganovic.

Under dagen presenterade läkare och forskare verksamheter och projekt som visade upp det breda spektrumet ämnesområden som termen global hälsa innefattar. Bland annat behandlades global kirurgi under krigsförhållanden, initiativ för bättre psykisk hälsa i låginkomstländer, flyktingmottagningens effekter på kommunala finanser och antibiotikaresistens. Endagsmötet samlade närmare hundra anmälda och anordnades för första gången i år, och förhoppningen är att mötet ska bli återkommande.

–   Vi vill ta vara på den kompetens som finns i regionen och skapa en plattform för utbyte av kunskap inom global hälsa, och för internationalisering för Medicinska fakulteten, säger Peter Berggren, forskningskoordinator för Internationella medicinska programmet. 

 

Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid LiU, föreläste om global kirurgi.Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid LiU, föreläste om global kirurgi och förutsättningarna för kirurgi under krig och konflikt. Foto: Susanna Lönnqvist.

Peo Hansen, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO).

Den offentliga konsumtionen och investeringar hos kommunen i samband med flyktingmottagandet kommer att stödja den ekonomiska tillväxten framöver, enligt Peo Hansen, professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO). Foto: Susanna Lönnqvist.

 

Om Internationella medicinska programmet:

Internationella medicinska programmet verkar för att öka medvetenhet och kunskap om global hälsa och globala hälsoproblem, och programmet har två uppgifter. Den första är att identifiera kostnader för hälso- och sjukvård i Region Östergötland för personer med flyktingstatus som är berättigade till ersättning från Migrationsverket. Den andra är att utveckla och administrera utbytesprojekt mellan Region Östergötland och låg- och medelinkomstländer. För tillfället finns samarbeten mellan regionen och fem länder på Balkan och i Afrika, och planerade samarbeten med Rumänien och Nepal. I år är 12 projekt aktuella och närmare 70 personer i Region Östergötland är delaktiga. 

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.