22 september 2017

Stefan Hermansson är bilfantasten i Växjö som ville sälja biogasbilar till Ikea. Och där började utmaningarna. I Växjö fanns varken bränslen eller bilar. Stefan Hermansson slog sig ihop med Alexander Enulescu för att ändra på det.

Bilhall för el- och biogasbilar i Växjö

Det sista stoppet på biogasresan, där LiU-forskare och partners inom Biogas Research Center gav sig ut på en tredagarstur i södra Sverige, handlar om bristen på biogasbilar.

Stefan Hermansson Stefan Hermansson Foto: Monica WestmanStefan Hermansson har mekat med och sålt bilar av de flesta modeller och märken så länge han kan minnas. En av hans storkunder Ikea ville byta leverantör för att få biogasbilar, för i Växjö fanns varken bilar eller bränsle.

Idag har Stefan Hermansson en bilhall för el- och biogasbilar i Växjö och han samarbetar nära med Alexander Enulescu, vd på Konvegas, som konverterar bensinbilar till gas.

Ikea fick de önskade biogasbilarna. Eftersom det inte heller fanns bränsle så startade Stefan Hermansson Småländska bränslen, som idag har ett antal biogasmackar i södra Sverige.

En resa med flera utmaningar

– Utmaningarna startade här, säger han.

Växjö kommun testade två gasbussar och beställde sedan 40. Alvesta biogas kunde producera gas, men betydligt mer än vad Småländska Bränslen kunde avyttra.

Entreprenören och idésprutan Stefan Hermansson tog råd från sina kontakter och hittade Eon, som gick in med säkerhet och som mellanhand.

– De är fantastiska entreprenörer i Alvesta, det var full fart 14 dagar efter driftstart, de levererar punktligt och verksamheten är lönsam, berömmer Stefan Hermansson.

Dock blev inte efterfrågan på biogasbilar så stor som han förväntat sig, trots att biogasen bara innebär fördelar.

Fokusgrupp i skolan

Alexander Enulescu på KonvegasAlexander Enulescu på Konvegas Foto: Monica Westman– Jag gjorde en marknadsundersökning bland föräldrarna i mina barns skola och upptäckte att det fanns en mängd myter. De hade hört att det var för dyrt, att tanken rostar sönder med mera, berättar han.

Nu har han 10 års garanti på gastankarna samt erbjuder bra finansiering och service för bilar i kostnadsklassen mellan 40 000 och 300 000 kr.

– Vi behöver övervinna osäkerheterna, säger han.

Nyligen öppnade också Småländska bränslen en ny biogasmack i Ljungby, med bidrag från Klimatklivet.

Och på Konvegas fortsätter arbetet att konvertera bensinbilar till biogas eller hybrid el + biogas. Mellan 300 och 500 nu i höst och förhoppningsvis ännu fler under nästa år.

Få biogasbilar når Sverige

El- och biogasbilhallen i VäxjöEl- och biogasbilhallen i Växjö Foto: Monica WestmanAtt hitta en passande biogasbil är inte lätt, de begagnade bilar som kommer ut på marknaden säljs snabbt.

– Enligt den statliga utredningen om fossiloberoende fordonsflotta som kom 2013 så ställs stora förväntningar både på biodrivmedel och el. En förutsättning för den utvecklingen är att det finns fordon tillgängliga som kunderna efterfrågar. När det gäller gasfordon finns många bilmodeller tillgängliga globalt, men bara en liten del av dem når Sverige. Eftersom de flesta nya bilar som säljs är tjänstebilar gäller det att det finns attraktiva sådana tillgängliga. Kanske kan Audi A4 axla den rollen eftersom Volvo för andra gången i historien bestämt sig för att lämna gassegmentet, kommenterar Mats Eklund, föreståndare för BRC och professor i industriell miljöteknik vid LiU.

Läs mer om alla stoppen på Biogasresan, länkar nedan
Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Biogasresan

En biogasbuss kommer lastad

Drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Research Center, BRC,  besökte under tre dagar lika många regioner i södra Sverige. ”Det finns bara vinnare i de regioner som satsat på biogas” säger LiU-professor Mats Eklund.

Reningsverket Lucerna, Västervik

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Biogas blev lösningen på problemet med slemmigt och illaluktande vatten från fiskeindustrin i Västervik. Idag ger slammet fordonsbränsle och gödsel. Västervik testar även andra marina substrat, målet är att rena Östersjön men nyttorna är flera.

Biogasbussen i Kalmar

Sänkta kostnader när Kalmar går över till biogas

När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet.– Utgångspunkten var det som är bäst för vårt län, säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar.

Kontakt

Nationellt forskningscentrum

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.