23 april 2020

I fyra decennier har Linköpings Studentsångare hälsat våren med mösspåtagning på Borggården i Linköping. I år blir Valborg digitalt firad, med studentsångare och talare som alla kan följa på distans. Prick 15.00 börjar det.

Gunilla Pravitz

August Goldhahn Foto Gunilla Pravitz– Våren sjunger vi in som vi alltid gjort, men i år blir det på ett annorlunda sätt. Eftersom varken kör eller publik kan finnas på plats på Borggården får det bli en mösspåtagning på distans, säger August Goldhahn, andrabas i Linköpings Studentsångare och tillika körens vice ordförande.

Det blir så nära ett live-firande som det går i dessa tider.
Det vill säga en förinspelad videofilm från tidigare framträdande på Borggården på Linköpings slott, med traditionella vårsånger en trogen publik vill vara utan.
En Virtualborg, som kören klassificerar det.

Men våren 2020 är inte detsamma som våren 2019.
Så årets talare, Per Jensen som är professor i etologi samt studentkåren Consensus ordförande Elin Fägerstam, kan man både se och höra digitalt.

– Och Studentsången framför vi på ett helt nytt sätt i år. Det blir en variant av distanssång. Körmedlemmarna har filmat när de sjunger sin stämma hemma. Sen har vi klippt ihop inslagen så det blir till vår stora kör, men man kommer att se varje sångare i bild, säger August Goldhahn.

Precis som förebilden, kompositören Eric Whitacrés virtuella världskörer med koordinerade videor från flera tusen sångare.

Hur är det att vara en distansdirigent?

– Det går inte att dirigera live virtuellt på distans, bild och ljud går i olika hastighet. Fast nu hör sångarna mig som en puls i örat när de sjunger in sina videos. De måste ju hålla samma takt, säger Christina Hörnell, dirigent för Linköpings Studentsångare och universitetets director musices.

Linköpings studentsångare

Förutom att sända sitt Virtualborg blir det ändå en del live-framträdanden.
Studentsångarna planerar att, i samverkan med kommunen, göra smittfria utomhuskonserter i anslutning till ålderdomshem och vårdhem i Linköping under Valborgsmässoafton.

Att universitetets manskör sjunger in våren på Borggården är en tradition som pågått i 40 år.

Christina Hörnell och Linköpings studentsångare, Valborg 2013, Linköping– Vi tycker att det är en viktig tradition och det är självklart att den måste upprätthållas även ett år som det här. Även om det inte kan blir ett publikhav på Borggården som vanligt. Det är minst sagt tråkigt, men jag tror ändå att det bli bra och sevärt i år också. Fördelen är att alla som vill kan följa firandet, också de som annars inte hade kunnat ta sig till Linköpings slott, säger Christina Hörnell.

Nu blir det alltså Valborgsfirande som vanligt men på ett ovanligt sätt.

– I övrigt har hela Musik vid LiU:s verksamhet med konserter fått ställas in under våren. Vi håller en del workshops och övningar på digital väg. Men det är många av studenterna som saknar det sociala sammanhanget, musicerande tillsammans andra är att umgås med vänner och ha roligt, säger Christina Hörnell. 
Musik är en ventil för känslorna och stängs den ventilen är det klart att det betyder något.

Dessutom har studenterna i körer och i orkestern repeterat in vårrepertoaren sedan i höstas. Är det ogjort arbete nu?

– Nej! Vi ställer inte in några konserter utan skjuter dem bara på framtiden, Linköpingspubliken ska inte behöva gå miste om vårens spännande produktioner, poängterar Christina Hörnell.

– Årets stora händelse, finalen i Linköping Studentsångare Composition Award, är framflyttad till oktober.

Till årets Virtualborg (youtube, kan ses först på Valborgsmässoafton klockan 15.00)

Musik vid LiU

Linköpings Studentsångare 

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.