20 november 2018

De gisslade sin samtid, hedersdoktorerna vid LiU Tage Danielsson och EWK som i år skulle blivit 90 respektive 100 år. Nu möts de i hyllningsprogrammet Tankar inför det taskigas fortbestånd.

Politisk teckning, människor balanserar på ett äpple som mänskligheten ätit upp själva.

 

Det är Sällskapet Tage Danielssons vänner och EWK-sällskapet som tillsammans arrangerar en afton med underhållning i Tages och EWKs anda. Och eftersom Tage Danielsson gick i Katedralskolan i Linköping kan ju ingen lokal passa bättre.

Tage Danielsson under sändning i radiostudion.Tage Danielsson promoverades till hedersdoktor 1980 och EWK, Ewert Karlsson, 1999. Ingen av dem är särskilt uppmärksammade idag - fast de borde.

Hur kan man sammanfatta likheterna dem emellan?
– Framför allt är det deras val av humorn som verktyg för att kommentera samhällsfenomen. De hade samma humanistiska grundsyn på världen. De parodierade det som låg i tiden; de offentliga diskussionerna kring sociala orättvisor, den globala maktutövningen eller det ensidiga överutnyttjandet av jordens resurser och inte minst miljöförstöringen, säger Hans Nilsson, professor på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) tillika ledamot av styrelsen för Tagevännerna.
– Och ingen av dem slog någonsin nedåt. Det var de politiska händelserna i Sverige och världen de skildrade. Tage Danielsson i sina texter, EWK med sina politiska bilder och karikatyrer.

Affisch. Afrikansk kvinna havande med all världens barn.Gissel, allvar och eftertänksamhet. Vad skulle deras pennor skildrat idag?
– Ungefär samma saker som då. Ser man tillbaka är de lika aktuella idag, särskilt när det gäller de stora ödesfrågorna.
– Att Sverige fortfarande står utan regering hade de förstås kommenterat, precis som Tage Danielsson gav sina slängar åt diskussionerna kring enkammarriksdagens införande 1971.

Hm, enkammarriksdagen kanske inte precis är sådant man minns … Finns det några idag som driver med ledande politiker på ett sätt som både utmanar deras grundläggande etik och den politik de för? Och som får oss att först skratta men också tänka till?
Hans Nilsson behöver lite betänketid för att kunna svara:
– Så här på rak arm skulle jag väl kunna nämna humorgruppen Grotesco. Ett annat exempel kan vara Wisti, präst och tecknare, i hans satiriska dagskommentarer.

 Satirteckning av en detektiv som letar spår. Arbetets museum i Norrköping uppmärksammade för övrigt Wistis rappa bildflöde i en separatutställning för ett år sedan. En händelse som ser ut som en tanke; på Arbetets museum finns sedan 2009 också ett EWK-museum med omkring 2000 originalteckningar. I början av november öppnades på museet utställningen EWK 100 år - en berättelse om hans liv. Den pågår till 7 april nästa år.

Den 27 november är det dags att uppmärksamma de 100- respektive 90-åriga hedersdoktorerna. Under programtiteln Tankar inför det taskigas fortbestånd. Vad händer då?
– Tage Danielssons texter varvas med EWK:s bilder, en orkester kommer att spela Tage-låtar och så framförs guldkorn ur Tages revyer.

Utan tvivel är man inte klok, påpekade Tage Danielsson.
Hans föreläsning till Humanistdagarna i Linköping 1985, Den akterseglade humanisten, speglade både hans tvivel och hans klarsyn. Inledningsvis med 28 verser om den akterseglade sjökaptenen Kvist.
Dessförinnan hade han som nybliven hedersdoktor vid LiU 1980 också och som så ofta satt humanisten på vers:

Hans Lšwbeer, Universitetskansler och Tage Danielsson 29 maj 1980 rkivbild: Per-Arne NyhlŽnHan strävar redligt med den svåra lotten
att skydda människornas mänsklighet.
Rätt ofta läggs hans huvud på schavotten.
All världens stövlar är han till förtret.
Lätt blir han överkörd, som igelkotten –
ett alltför sårbart litet taggpaket
som inte trodde illa om bilisten.
Så humanistisk är han, humanisten.


Akterseglingen av humanisterna är ingen engångsföreteelse, utan snarare regel än undantag, konstaterade Tage Danielsson då.
Vilket inte minst gäller dagens inställning till humaniora. 

Foto och illustrationer från ovan: Äpplet, EWK. Tage Danielsson i radiostudio, okänd fotograf. Moder Jord samt Palmemordet, EWK. Tage Danielsson under promenad till promoveringen, Per-Arne Nylén.


Information programmet den 27 november


Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.