DigiCONFLICT workshop om oral history och digitalt kulturarv

Den 24 oktober 2018 ordnar forskningskonsortiet DigiCONFLICT. Digital Heritage in Cultural Conflicts i samarbete med Nordiska museet en internationell workshop om oral history och digitalt kulturarv.

Värd och organisatör för workshopen är den svenska forskargruppen inom konsortiet som leds av biträdande professor i historia Malin Thor Tureby från ISAK, Linköpings universitet. Syftet med workshopen är att utforska och diskutera vad som menas och avser när vi som forskare, praktiker eller professionella inom kulturarvssektorn pratar om digitalt kulturarv, berättelser och oral history. Deltagarna ska även reflektera över vad som eventuellt vinns eller förloras när delar av kulturarvet är eller blir digitalt, vad som händer när delar av kulturarvet förhandlas och omskapas i en digital kontext, vilka grupper i samhället som är /icke-/engagerade i dessa processer och hur detta kan förstås och vilka eventuella konsekvenser detta kan få i framtiden. 

Workshopen är gratis, men antalet platser är begränsade. Vi kommer därför att tillämpa principen ”först till kvarn.” Anmälan görs till Malin Thor Tureby malin.thor.tureby@liu.se. Deadline för att anmäla sig är den 10 oktober eller när platserna har tagit slut. Varmt välkomna! 

Workshopen finansieras med bidrag från Joint Programming Initiatives (JPI) Cultural Heritage och Riksantikvarieämbetet.

 

ProgramVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll