Storföretag viktiga för hållbar utveckling

Stora industriföretag kan spela en viktig roll i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. De behöver inte alls vara de konservativa, bromsande krafter som många forskare och politiker ofta betraktar dem som.

man på träningscykel på kontorAvhandlingsarbetet tog 6,5 år. Så Benny Borghei, som ställt en träningscykel under skrivbordet, har fått mycket träning också. Foto: Mikael Sönne

Bryter mot konventionell bild

I doktorsavhandlingen Incumbent Actors in Sectoral Transformations Towards Sustainability: A sociotechnical study of the European heavy commercial vehicles sector undersöker Benny Borghei vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE) vilken roll tillverkare av tunga fordon har i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Den traditionella bilden inom forskningsområdet ”sustainability transitions” är att etablerade industriföretag generellt är en konservativ kraft som vill bevara status quo. Enkelt uttryckt slår de vakt om egna privilegier och det rådande systemet.

- På sätt och vis är den bilden sann. Företagen tjänar ofta på de befintliga strukturerna och är på många sätt privilegierade, säger Benny Borghei.

doktorsavhandling

- Men bilden är inte enhetlig eller svart-vit. Min avhandling visar att företagen lika gärna kan driva på för ny teknik och vara en radikal kraft i mer miljövänlig riktning.

Stora eller små batterier

I avhandlingen visar Benny Borghei att etablerade företagen både kan införa mer miljövänlig teknik stegvis eller anamma radikalt annorlunda motortekniker. Det kan till och med vara så att ett etablerat, stort företag har lättare att införa helt nya lösningar.

Uppfattningen att de nya företagen driver teknikutvecklingen är inte alltid korrekt. Benny Borghei tar exemplet med eldrivna bussar, där vissa nya tillverkare utgick från ett etablerat koncept om att en buss måste köra en hel dag utan att fylla på bränsle. Det var det vanliga och så hade dieselbussarna alltid gjort.

Resultatet blev jättestora batterier som stal utrymme från passagerarna. Det innebar i sin tur höga kostnader, ökad vikt och större miljöbelastning från batteriproduktionen.

- Det var de etablerade tillverkarna som kunde bryta mot det konceptet. De satsar på mindre batterier och en infrastruktur för att kunna ladda flera gånger om dagen. Bolagen behövde helt enkelt vara stora och etablerade för ha kraft att göra detta.

Kan skapa nya sektorer

man utanför byggnad"Jag vill föra industri och akademi närmare varandra", säger Benny Borghei.

Avhandlingen pekar också på att stora industriföretag genom sin storlek kan förmedla ny kunskap över flera sektorer och därmed påskynda spridningen av miljövänliga innovationer. Detta sker även då storföretagen deltar i standardiseringsprocesser på industrinivå. Vidare kan etablerade företag inom olika områden samverka och kanske bidra till skapandet av helt nya industrisektorer.

Samtidigt finns klara skillnader mellan företagen. I Benny Borgheis forskning var till exempel Volvo mer progressivt inriktat än Daimler och att stadsbussar är lättare att elektrifiera än lastbilar. Det är inte heller säkert att slutsatser som gäller en bransch behöver gälla i helt andra sektorer.

Hur som helst tycker Benny Borghei att både forskare och politiker behöver ha en öppen syn på de stora industriföretagens roll för en hållbar utveckling.

- Det är många som behöver ändra sitt perspektiv. Har vi en alltför normativ syn så ger vi upp de här företagens potential, säger han.

Källor för avhandlingen är årsredovisningar från 1980 fram till i dag samt resultat från fältstudier, deltagande observationer och ett antal egna intervjustudier.

  • Benny Borghei disputerar på sin avhandling den 16/10 2018 kl 12-15. Plats är hörsal C2. Handledare har varit Thomas Magnusson, biträdande professor, och Christian Berggren, professor emeritus, båda vid Linköpings universitet.

KontaktVisa/dölj innehåll

Läs avhandlingen härVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll