28 september 2021

På lördag, 2 oktober, arrangeras två doktorspromotioner med totalt ett 40-tal doktorer. Då uppmärksammas också den första mottagaren av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten.

Magnus Johansson

De har fått vänta länge, de doktorer som nu promoveras. Egentligen skulle högtiden ha skett för ett och ett halvt år sedan. Men coronapandemin kom emellan.

Efter att doktorspromotionen flyttats fram flera gånger, så ska den nu äntligen genomföras. Men i liten skala och anpassad för att inte bidra till smittspridning.

Under lördagen blir det två doktorspromotioner – en för Tekniska fakulteten och en för Medicinska och Filosofiska fakulteterna. Till ceremoni och efterföljande middag välkomnas i huvudsak festföremålen med gäster, totalt cirka 150 personer. Det är 18 doktorer från Tekniska fakulteten som promoveras. Från Medicinska fakulteten promoveras 16 doktorer, från Filosofiska fakulteten fem doktorer och från Utbildningsvetenskap tre doktorer.

Vid den senare doktorspromotionen uppmärksammas också professor Håkan Olausson som förste mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Håkan Olausson är professor i klinisk neurofysiologi och har bland annat upptäckt en ny typ av ultrasnabb smärtnervcell hos människan.

Under 2022 kommer två högtidstillfällen att arrangeras; våren 2022 för de doktorer som under normala förhållanden skulle ha fått en inbjudan till högtiden våren 2021 och hösten 2022 för som skulle ha fått en inbjudan till våren 2022.

Det går att följa ceremonierna digitalt på Doktorspromotion 2020 on Vimeo .


Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Taggar