05 juni 2018

Lina Söderman Lago, Helene Elvstrand och Marie Karlsson vid LEN tilldelas 2 029 588 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Puffbild 740 px nyhetsartikel LEN

Projektet ”Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem” ska studera hur lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem talar om, skapar förutsättningar för och implementerar samverkan i samband med språkutvecklande undervisning.

Projektets syfte är att utveckla kunskap om och former för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem för att hitta gemensamma och kompletterande sätt att arbeta med elevers språkliga utveckling och kommunikativa kompetenser.

I läroplaner finns samverkan med som uppdrag, men tidigare forskning visar att samverkan är svår att få till i praktiken och det finns få studier som studerat samverkan mellan lärare. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan forskningsmiljöerna Pedagogiskt arbete vid LiU och kommunens utbildningskontor.

Huvudsökande och projektledare är Lina Söderman Lago. Medsökande är Helene Elvstrand, Marie Karlsson och Caroline Bötrius. Projektperioden sträcker sig från 1 aug 2018 till 31 juli 2021.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.