Drygt 2 miljoner kronor till forskning kring samverkan

Lina Söderman Lago, Helene Elvstrand och Marie Karlsson vid LEN tilldelas 2 029 588 kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Puffbild 740 px nyhetsartikel LEN

Projektet ”Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem” ska studera hur lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem talar om, skapar förutsättningar för och implementerar samverkan i samband med språkutvecklande undervisning.

Projektets syfte är att utveckla kunskap om och former för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem för att hitta gemensamma och kompletterande sätt att arbeta med elevers språkliga utveckling och kommunikativa kompetenser.

I läroplaner finns samverkan med som uppdrag, men tidigare forskning visar att samverkan är svår att få till i praktiken och det finns få studier som studerat samverkan mellan lärare. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan forskningsmiljöerna Pedagogiskt arbete vid LiU och kommunens utbildningskontor.

Huvudsökande och projektledare är Lina Söderman Lago. Medsökande är Helene Elvstrand, Marie Karlsson och Caroline Bötrius. Projektperioden sträcker sig från 1 aug 2018 till 31 juli 2021.

Kontakt

Senaste nytt från LiU