Drygt 29 miljoner till LiU-forskning i Utbildningsvetenskap

Det blev ett gott utfall för LiU:s del när Vetenskapsrådet fördelade drygt 160 miljoner till forskning i Utbildningsvetenskap för åren 2020-2023. Fem forskningsprojekt tilldelades sammanlagt 29,6 miljoner kronor.

Flaggspel i taket i klassrummet. Anna Nilsen

Samtliga LiU-projekt fick anslag på närmare 6 miljoner var, fördelade på de kommande fyra åren.
Därmed kammade forskningen i Utbildningsvetenskap hem nästan 20 procent av den totala summan på 160 miljoner som Vetenskapsrådet nu delade ut. Ett gott utfall, som placerade Linköpings universitet tillsammans med Stockholms universitet i topp av de elva lärosäten som tilldelades medel till 32 forskningsprojekt.

Andreas Fejes, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, fick anslag till forskning om Migration, språkligt lärande och social inkludering.

Henrik Danielsson, biträdande professor vid IBL, fick anslag till Randomiserade kontrollerade studier av interventionsprogram för elever med tidiga läs- och matematiksvårigheter.

Jakob Cromdal, professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, fick anslag till projektet Med små steg: Barns trafiksociala situation i förskolan.

Sally Wiggins Young, biträdande professor vid IBL, fick anslag till projektet Barn, bord och broccoli: En multimodal studie av den institutionella organisationen av luncher i förskolan.

Anna Ekström, universitetslektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, fick anslag till projektet Likvärdig utbildning för barn med språkstörning – En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande.

Mer om utdelningen på Vetenskapsrådets hemsida

Senaste nytt från LiU