En dag om global hälsa

Vill du veta mer om global kirurgi, hälsa hos flyktingar i Sverige eller migrationsströmmar och hälsa ur ett EU-perspektiv? Internationella medicinska programmet bjuder in till en dag om global hälsa den 10 november...

Global hälsa

Global hälsa samlar de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför och med stora migrationsrörelser är ämnet allt mer aktuellt. Internationella medicinska programmet (IMP) vid Region Östergötland bjuder in i samarbete med Linköpings universitet till ett endagsmöte om global hälsa den 10 november. Forskare och verksamma vid Region Östergötland, Linköpings universitet, Lunds universitet, Karolinska institutet och Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet presenterar sin forskning och verksamhet. På agendan står bland annat kvinnor och barns hälsa i ett globalt perspektiv, hälsoekonomi, psykisk hälsa globalt och i ett flyktingperspektiv, och antibiotikaresistens i låg- och mellaninkomstländer. Dagen avslutas med paneldiskussion. 

Internationella medicinska programmet vill bidra till att öka kunskapen om globala hälsoproblem på olika sätt, och mötet om global hälsa är en del av det arbetet. IMP administrerar även utbyte av hälso- och sjukvårdspersonal mellan Region Östergötland och låg- och mellaninkomstländer i syfte att stärka sjukvårdskapaciteten i dessa länder, samtidigt som erfarenhet och kompetens förs tillbaka till regionen. Utbyten finns med bland annat Bosnien, Kosovo, Kenya och Etiopien. 

Se mer detaljerat program och information om anmälan här. Alla intresserade av ämnet är välkomna att delta.

Senaste nytt från LiU