Entreprenörskap för en levande landsbygd

Antologin innehåller 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Från demografins betydelse för entreprenörskap till lokal utveckling inom besöksnäringen.

Antologin är en kunskapsinsamling på uppdrag av Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med boken är främst att ge stiftelsens styrelse ett underlag för att arbeta vidare med projekt som har sin utgångspunkt i företagens behov för ett framgångsrikt entreprenörskap. Men texterna ger också en gedigen kunskap för den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet och utvecklingen av entreprenörskap i Norrland i synnerhet.

Omslag- Entreprenörskap för en levande landsbygd

Klicka här för att läsa boken Entreprenörskap för en levande landsbygd

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll