Ett alldeles speciellt högskoleprov

Efter många turer blev det klart att det kommer att hållas ett högskoleprov den 25 oktober. Anmälan startar nu på fredag, den 25 september och LiU står mitt i förberedelserna till ett mycket speciellt prov.

Charlotte Perhammar

Avvägningen mellan att genomföra ett för många väldigt viktigt högskoleprov (inte minst nu när antalet platser på universiteten och högskolorna ökat) och att kunna garantera minsta möjliga smittspridning av coronaviruset har efter sommaren skapat politisk turbulens. Till sist blev det ändå så att högskoleprovet ska genomföras, men med begränsningar. Endast personer som inte har ett giltigt provresultat sedan tidigare kan anmäla sig och antalet platser är begränsat till 27 600 totalt i landet varav 1100 till provet vid Linköpings universitet (mot 2200 platser i vanliga fall). Antalet provorter är normala pandemifria år runt 120 men kommer att vara något begränsat denna gång. För LiU:s del innebär det att proven i Mjölby och Motala faller bort.

Först till kvarn

På LiU kraftsamlar man nu för att möta de utmaningar som ett högskoleprov utgör i pandemitider. Personal ska rekryteras och utbildas och lokaler ska bokas så att de skrivande sprids ut på ett stort område/i byggnaderna/campus.
- Vi tror att vi kommer att kunna genomföra högskoleprovet ungefär som vanligt även om det fortfarande finns vissa oklarheter kring genomförandet, säger Annika Svenvik som är koordinator på Fastighetsavdelningen och ingår i den grupp som planerar provdagen.
- Vi kommer att göra allt för att det inte ska ske någon smittspridning och uppmanar de som ska göra provet att stanna hemma om de känner sig det minsta sjuka. Vi kommer naturligtvis också att se till att avstånd hålls och att det finns goda möjligheter att tvätta händerna, säger hon.

I och med att det är först till kvarn som gäller förväntas ett högt tryck på det digitala kösystem som används. Det är möjligt att ställa sig i kö från klockan 7.00 den 25 september. En timme senare öppnar anmälan och könummer delas ut som är oberoende av när man ställt sig i förkön. Sista anmälan 1 oktober eller till dess att platserna är fyllda.
- Vi vill uppmana endast de som verkligen behöver ett provresultat för vårens antagning att anmäla sig till provet, säger Peter Honeth som är regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.

Ytterligare information finns på UHR:s webbplats studera.nu  

Mer om högskoleprovet vid LiU

Senaste nytt från LiU