22 februari 2019

Vad försiggår på Larsbergsvägen 8 egentligen? Det undrade de besökare från Sveriges alla hörn, och även några grannar, som lockades till öppet hus på Malmstens.

Malmstens entré vintertid Malmstens hade sitt traditionsenliga öppet hus samma vecka som Stockholm Furniture and Light Fair.

Det är en ruggig och snörik eftermiddag. Isen ligger glashal på marken och kyliga vindar blåser. Men på Malmstens Linköpings universitet lyser flitens lampa – på flera sätt. Enligt tradition är det öppet hus på torsdagen under samma vecka som Stockholm Furniture & Light Fair, vilket gör det till en av de mest hektiska veckorna under året. För årets upplaga av öppet hus arrangerades föreläsningar, workshopar och rundvandringar i lokalerna som lockade ett myller av besökare i varierande ålder och med olika bakgrund.

- Det här är ju främst en studentrekryterande aktivitet, men det lockar både boende i närområdet, alumner och de som är intresserade av att studera här. Vi tar till exempel emot flera busslaster med studenter från en mängd olika folkhögskolor i landet, berättar Maria Leijonhielm, koordinator vid Malmstens och huvudansvarig för evenemanget.

Att flera av besökarna är just folkhögskolestudenter är inte en slump. Många går nämligen en förberedande utbildning innan de söker till Malmstens. Däremot är det inte ett formellt krav från LiU:s sida.

- Det kan vara bra att ha genomfört någon slags förberedande utbildning, till exempel på en folkhögskola, bland annat för att göra sig bekant med hantverket. Det handlar mest om att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt och inte halka efter från början, förklarar Maria.

Kreativa och interaktiva verkstäder

Besökarna som kom till Malmstens under eftermiddagen och kvällen fick chansen att skapa något själva under de tre olika kreativa workshoparna. Var och en av workshoparna hade koppling till de utbildningsprogram som ges på Malmstens: möbeldesign, möbeltapetsering och möbelsnickeri. Bland annat fick besökarna sy ett pennskrin eller skapa ett konstverk med hjälp av intarsiateknik. Workshoparna, och mycket av evenemanget som helhet, leddes av studenterna själva.

- De leder workshoparna, serverar fika, håller presentationer och visar runt i lokalerna. Det är ju också de som är bäst lämpade att svara på frågor om våra utbildningar och om livet som student på Malmstens. Därför är det så viktigt att få med studenterna som aktiva arrangörer av evenemanget, menar Maria.

Runt om i lokalerna står prototyper, halvfärdiga möbler och gesällmöbler i varierande slag som vittnar om hur vardagen på Malmstens ser ut. Det är en kreativ verkstad där framtidens möbeldesigners, möbelsnickare och möbeltapetserare formas. Nu hoppas vi att nästa generation känner sig manade att påbörja resan mot sina framtida karriärer på Malmstens.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.