Expertens syn på olycksplatsen

Att larma hjälp vid en olycka är något vem som helst kan behöva göra. Vad skulle du titta efter på en olycksplats? Och vad säger du till larmoperatören som tar ditt samtal? Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur noviser och experter observerar en olycksplats.

Iscensatt olycka med tankbil

Den som ringer 112 är oftast inte ett proffs på räddningsarbete, utan en person som råkat vara på plats då en olycka har hänt. 

– I frågan om räddningsarbete är det ofta en novis, en lekman, som startar en professionell hantering av en situation. Vi ville därför undersöka om det finns skillnader i hur noviser och experter söker av en olycksplats med blicken, säger Erik Prytz biträdande universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap.

Erik PrytzErik PrytzStudien utfördes i samarbete med forskare vid Katastrofmedicinskt centrum. En grupp försökspersoner var noviser, en annan experter från räddningstjänst och ambulans. De fick titta på bilder som visade stadsmiljö eller en olycksplats och blev ombedda att identifiera om det handlade om en olycka. Om det var en olycka fick försökspersonen en minut på sig att beskriva olyckan och platsen för en fiktiv larmoperatör. Samtidigt följdes försökspersonernas blick med eyetracking-utrustning. 

– Bilderna på olyckorna innehöll så kallade areas of interest, områden och objekt i bilden som är speciellt viktiga för att förmedla information om olyckan. Det kan vara en skadad person en bit längre bort, eller en informationsskylt på en tankbil som berättar om vad det är som läcker ut ur bilen, berättar Erik Prytz.

Resultaten visar att experterna tittar längre på dessa områden, både sammantaget i tid och att de observerar de viktiga områdena längre varje gång de tittar på dem, jämfört med noviserna. 

Bättre intervjuprotokoll

Då novisen ofta är första länken i räddningsarbetet är det viktigt att informationen som förmedlas till experterna är relevant. Larmoperatörerna som tar emot samtalen har utbildats i att ställa frågor om olycksplatsen och följer olika protokoll för att få fram viktig information om vad som hänt. Resultaten från studien kan bidra till att utveckla de intervjuerna och protokollen för att hjälpa novisen som ringer in att titta på relevanta saker på olycksplatsen. På det sättet kan novisen bidra med information som kan hjälpa till med prioriteringen av resurser. Samtidigt blir räddningstjänst och ambulans bättre förberedda på vad som faktiskt väntar på olycksplatsen. 

– Utvecklingen går också mot att larmcentraler kan ta emot film från olycksplatsen. Då är det viktigt att samtidigt utveckla hur larmoperatörer kan hjälpa och styra en novis som befinner sig på plats för att få ut så mycket användbar information som möjligt. 

 

Publikation:

Erik G. Prytz, Caroline Norén, Carl-Oscar Jonson: Fixation Differences in Visual Search of Accident Scenes by Novices and Expert Emergency Responders. First Published August 13, 2018. Human Factors. https://doi.org/10.1177/0018720818788142
 

Eyetracking

Bilderna på olyckorna var främst från övningar, iscensatta för att räddningstjänst och ambulans ska kunna träna. De olikfärgade spåren i klippet visar hur försökspersonerna har tittat på bilden; orange är noviser, röd räddningstjänst och blå står för ambulanspersonal. Ju större cirkel, desto längre har området i bilden observerats.

Kontakt

Senaste nytt från LiU