Experter på återtillverkning samlades på LiU

– Återtillverkning behöver bli det normala och naturliga sättet att hantera produkter. Det säger David Fitzsimons, direktör på Conseil Européen de Remanufacture, inbjuden huvudtalare på konferensen ICoR 2017.

David Fitzsimons och Rodney CopperbottomDavid Fitzsimons och Rodney Copperbottom Foto: Erik SundinÅtertillverkning, remanufacturing, är ett relativt nytt område där forskningen startades för cirka 30 år sedan i USA, men för bara 18 år sedan i Sverige. Konferensen ICoR, International Conference on Remanufacturing, är den tredje i ordningen, arrangerad av forskare vid LiU, med Erik Sundin i spetsen, och University of Strathclyde, Glasgow.

Branschen förutspås få en starkt tillväxt de närmaste åren. Ett av skälen är att återtillverkning ligger i de kinesiska femårs- och tioårsplanerna.

– Deras satsningar kommer att generera den största vågen av investeringskapital på decennier, säger David Fitzsimons, vars Conseil Européen de Remanufacture räknar med att ha ett samarbetsavtal i hamn mellan Kina och Europa inom ett år.

Starkt växande bransch

Iris Karvonen, VTT FinlandIris Karvonen, VTT Finland Foto: Monica Westman– Återtillverkning har potential att trefaldigas i Europa fram till 2030 och omsätta upp mot 100 miljarder euro. Det är en av nyckelstrategierna för att kunna skapa ett hållbart samhälle, säger också Iris Karvonen, VTT Technical Research Center i Finland.

Hon driver Horisont2020-projeketet ERN (European Remanufacturing Network) vars mål är att såväl hitta hindren för ökad återtillverkning som att ge konkreta rekommendationer hur branschen ska kunna växa.

300 hinder för återtillverkning

Iris Karvonen och hennes forskargrupp fann inte mindre än 300 hinder och har kokat ner åtgärdsförslagen till ett prioriterat tiotal, där varje åtgärd minskar flera av hinden eller helt undanröjer dem. Men rekommendationerna är ännu så länge ganska vida, typ ”undanröj de lagar och regler som förhindrar eller försvårar återtillverkning” eller som förslaget till industrin: ”samarbeta mer utmed hela värdekedjan för att utveckla mer hållbara produkter”.

Arbetet har skett i samarbete med att stort antal industriföretag och just nu inväntar forskargruppen feedback på resultatet för att sedan kunna gå vidare och branschanpassa sina rekommendationer. (rapporten finns att ladda ner på www.remanufacturing.eu)

Viktiga forskningsfrågor

David Fitzsimons bad också de församlade deltagarna, från akademi och industri, att definiera viktiga forskningsfrågor för EU att satsa på framåt. Frågor som kom upp var hur man hanterar IP i samband med återtillverkning om en underleverantör sitter på ett patent så att användningen inte får ändras.
Det behövs också ett protokoll eller formulär som följer med produkter med information och tillverkning, vem som har använt, till vad, hur länge, har produkten reparerats tidigare osv.

 Ännu en fråga som kom upp var de mängder av data som finns och som skulle gå att använda för att bygga upp en baklängeslogistik, reverse logistics, men som inte används.

– Här finns det även stora möjligheter genom tillverkningsindustrins satsningar inom Industri 4.0. Men det är ingen brist på data, problemet är att samla in rätt data som också blir Ou Tang, professor produktionsekonomiOu Tang, professor produktionsekonomi Foto: Monica Westmananvändbar, konstaterade Mats Björkman, professor i industriell produktion vid LiU.

Något som Erik Pettersson, miljöchef vid svenska återtillverkningsförtaget Inrego, skrev under på.
– Det samlas in mängder av data men för oss återtillverkare är den helt oanvändbar, sa han.

Det saknas också ett effektivt insamlingssystem och incitament för gemene man att lämna tillbaka mobiltelefonen när vi köper en ny. Idag behåller vi den gamla trotjänaren i skrivbordslådan tills den blir för gammal att återtillverka.

Ou Tang, professor i produktionsekonomi vid LiU, påpekade också att hinden för att dela kunskaper och data inom företagen måste bort. Det behöver finnas en vilja hos ledningen att tänka i återtillverkning och en insikt i att man kan tjäna pengar på det. Nya affärsmodeller kräver också utbildning internt.

– Var finns ledarskapet? Någon i organisationen måste ta ledningen, ta en risk och våga misslyckas, konstaterade också David Fitzsimons.

Erik Sundin akademisk rådgivare

Som avslutning gratulerade han också Erik Sundin, biträdande professor i industriell produktion vid LiU, till nomineringen som akademisk rådgivare till företagen inom Conseil Européen de Remanufacture. Något som också offentliggörs vid organisationens medlemsmöte i Paris den 27 november.

Erik Sundin, bitr professorErik Sundin, bitr professor industriell produktion
Foto: Monica Westman
Erik Sundin och LiU ligger långt fram inom området återtillverkning och den vetenskapliga definitionen av återtillverkning är signerad Erik Sundin.

I korthet innebär återtillverkning att plocka isär en produkt, rengöra och byta ut slitna delar, uppgradera eventuella mjukvaror och sedan sälja produkten på nytt. Produkten ska vara lika bra eller bättre än när den var nytillverkad. Återtillverkas gör till exempel datorer, mobiltelefoner, kopieringsmaskiner, tonerkassetter, bildelar, truckar, möbler, stora maskiner och mycket annat.

– Allt fler företag i Europa och Sverige vill börja återtillverka produkter eftersom vinstmarginalerna är höga i jämförelse med nytillverkning. Dessutom efterfrågar kunderna allt oftare återtillverkade produkter, säger Erik Sundin.

Rodney mascot för återtillverkning

Rodney Copperbottom på ICoR2017
David Fitzsimons vill sprida kunskap om återtillverkning med hjälp av den lilla roboten Rodney Copperbottom, som även förekommer som hjälte i en barnfilm, där han räddar sin egen far med hjälp av diverse reservdelar. Erik Sundin

Kontakt

Mer om återtillverkning

Senaste nytt från LiU